×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Möt våra medarbetare inom Rusta och matcha

Våra medarbetare ute i landet hjälper deltagare i Rusta och matcha ut i jobb eller utbildning. I dag träffar vi Tatiana Ström, handledare i Halmstad och samordnare Eductus Halland, och får ta del av hennes bästa tips för att komma ut i jobb.

Vad är det bästa med att jobba på Eductus?
- Det bästa med Eductus är sammanhållning, en teamkänsla med våra kompetenta och kreativa kollegor, inspirerande och stödjande samspel med ledningen. Vi har en ansvarsfull inställning till våra uppdrag gentemot våra kunder - Arbetsförmedlingen, deltagare och arbetsgivare. Bäst av allt är, självklart, nöjda och tacksamma deltagare som kom i mål med jobbsök eller studier!

Vad är dina bästa tips för de som ska välja leverantör av Rusta och matcha? Vad är viktigt att tänka på när man väljer?
- Rusta och matcha är statens hjälpande hand mot din framtidstrygghet genom egen försörjning. Använd den möjligheten ansvarsfullt, välj seriösa leverantörer som verkligen erbjuder stödjande insatser, individanpassade aktiviteter som ökar dina chanser att nå dina mål med arbete eller studier. Det är inte mening att ”behålla” deltagare i uppdraget utan slussa dem vidare till uppsatta mål med rätt hjälp och rustning.


Vad är dina bästa tips för de som deltar i Rusta och matcha och söker nytt jobb och utbildning?
- Motivation och vilja som jag kallar för ”egen motor”, - det är det viktigaste, men också självinsikt om sina behov att förkovra sig på vissa delar i jobbsökprocessen. Det kan handla om just stärkande av motivation, självförtroende, självkännedom, attitydförändring och sunda förväntningar på sig själv och omgivningen. Men viljan är det starkaste kortet, - vill man, då kan man!

Tack Tatiana i Halmstad för dessa värdefulla tips!