×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Kompetensförsörjning

Jobbmatchning

Söker ni personal men har svårt att hitta rätt kompetens?

Vi erbjuder er en enkel rekryteringsprocess med hjälp från kompetensbehov till anställd medarbetare. Genom vår arbetsmarknadstjänst Rusta och matcha 2 har vi en stor kandidatbank med kompetenta personer som vi matchar mot ert behov när ni söker personal.

Rekrytering kräver mycket tid och resurser från er som arbetsgivare. Vi avlastar er så att ert fokus kan vara på företagets kärnverksamhet.


Med vår jobbmatchning får ni en enkel rekryteringsprocess. Den görs via vårt uppdrag av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadstjänst Rusta och matcha 2 som vi jobbar med. Vi är lyhörda för just ert företags behov av rekrytering och hjälper mer än gärna till med förberedelser, administrativa frågor etc. Våra kandidater är målinriktade och ambitiösa personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi känner dem väl ur ett yrkesmässigt perspektiv och kan därför snabbare matcha rätt person till er ställda kravprofil.

En enkel rekryteringsprocess - det här får ni:

Det här får ni
• Kandidater med erfarenhet och kompetens.
• Möjlighet till kortare introduktion eller praktik.
• Vår kompetens kring arbetsrättsliga frågor.
• Fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler.
• En enkel och effektiv rekryteringsprocess.

Språkförstärkande uppdrag inom yrket

Vi erbjuder även en företagsanpassad språkförstärkande utbildning med yrkes- och företagsspecifikt språkfokus mot befintlig personal. För att kompetensutveckla medarbetare med fackliga termer och språk inom yrket där er personal ska få en större möjlighet att kunna interagera, kommunicera och utvecklas i sitt arbete.

Kontakta oss så ser vi tillsammans över ert behov och hur vi kan hjälpa er.

Så här går det till

Kontakta oss med er kravprofil för den tjänst ni vill behöver rekrytera.

Vi går igenom vår kandidatbas och matchar kandidater mot er profil.

Vi skickar information om utvalda kandidater till er som ni kan välja att gå vidare med.

Behöver ni hjälp med er rekrytering?

Kontakta oss så pratar vi mer!

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor och enheter, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar eller tjänster och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@eductus.se . Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser eller tjänster du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor och/eller orter du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelse
  • Tillhandahålla dig marknadsföring, utskick eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se.

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-09-29