×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Arbetsgivare

Är du arbetsgivare?

 

 

För utbildningsanordnare

För dig som är arbetsgivare

Söker du personal men har svårt att hitta rätt kompetens? Har du anställda som behöver kompetensförstärkning, t ex inom branschinriktad utbildning eller språkförstärkning inom svenska språket för ert yrke? Vill du bidra till integration i samhället?

Vi erbjuder företagsanpassade lösningar inom kompetensförstärkning, kompetensförsörjning, uppdragsutbildning och språkutveckling.

På våra sidor för dig som arbetsgivare har vi samlat information om de tjänster erbjuder. Kompetensförsörjning, uppdragsutbildning och vår språkförstärkande utbildning är våra största tjänster för arbetsgivare men vi kan också anpassa oss utifrån ert behov. Kanske behöver ni en kombination av att hitta rätt kompetens och stärka deras språkkunskaper inom yrket så att språket inte blir ett hinder för att hitta rätt personal.

Genom våra arbetsmarknadstjänster har vi en stor kandidatbank med kompetenta personer som vi matchar mot ert behov när ni söker personal. Vi erbjuder er en enkel rekryteringsprocess med hjälp från kompetensbehov till anställd medarbetare. Gemensamt kan vi också ta fram en anpassad introduktionsutbildning för att ge kandidaterna rätt kompetens för just ert företag och yrke.

En kompetensförstärkande insats inom språk för ert yrke ger ett stort mervärde för företag med anställda som inte har svenska som modersmål. Det är kompetenshöjande för medarbetarna som utvecklar sina språkkunskaper inom sitt yrke, bidrar till ökad integration i samhället och genererar ett värde till företaget genom att möjliggöra till större delaktighet och bättre kommunikation vilket leder till högre måluppfyllnad.

Några av våra samarbetspartners

kyh
Hermos logga
Insitepart logga
Linguacom logga
Movant logga
Mårtenssons logga
Pinchos logga
Poseidon logga

Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning
Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning

Yrkets-sprak

a uppdragsutbildning
uppdragsutbildning

uppdragsutbildning

Yrkets språk företag
Yrkets språk företag

Yrkes språk företag

Arbetsgivare
Arbetsgivare

Business,Colleagues,Working,Together,In,Cafe

Intresseanmälan

Kontakta oss så tar vi en dialog om hur vi kan hjälpa till med ert kompetensbehov.

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor och enheter, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar eller tjänster och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@eductus.se . Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser eller tjänster du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor och/eller orter du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelse
  • Tillhandahålla dig marknadsföring, utskick eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se.

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-09-29