×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Arbetsgivare

Är du arbetsgivare?

 

 

För dig som är arbetsgivare

Söker du personal men har svårt att hitta rätt kompetens? Har du anställda som behöver kompetensförstärkning, t ex inom branschinriktad utbildning eller yrkets språk? Vill du bidra till integration i samhället?

Vi erbjuder företagsanpassade lösningar inom kompetensförstärkning, kompetensförsörjning, uppdragsutbildning och språkutveckling.

Här har vi samlat information om de tjänster erbjuder dig som arbetsgivare. Kompetensförsörjning, uppdragsutbildning och vår språkförstärkande tjänst Yrkets språk är våra största tjänster för arbetsgivare men vi kan också anpassa oss utifrån ert behov. Kanske behöver ni en kombination av att hitta rätt kompetens och stärka deras språkkunskaper inom yrket så att språket inte blir ett hinder för att hitta rätt personal.

Genom våra arbetsmarknadstjänster har vi en stor kandidatbank med kompetenta personer som vi matchar mot ert behov när ni söker personal. Vi erbjuder er en enkel rekryteringsprocess med hjälp från kompetensbehov till anställd medarbetare. Gemensamt kan vi också ta fram en anpassad introduktionsutbildning för att ge kandidaterna rätt kompetens för just ert företag och yrke.

En kompetensförstärkande insats inom yrkets språk ger ett stort mervärde för företag med anställda som inte har svenska som modersmål. Det är kompetenshöjande för medarbetarna som utvecklar sina språkkunskaper inom sitt yrke, bidrar till ökad integration i samhället och genererar ett värde till företaget genom att möjliggöra till större delaktighet och bättre kommunikation vilket leder till högre måluppfyllnad.

Några av våra samarbetspartners

Assistans för dig logga
Hermos logga
Humana logga
Insitepart logga
Linguacom logga
Movant logga
Mårtenssons logga
Pinchos logga
Poseidon logga
Yrkets språk för kommuner
Yrkets språk för kommuner

Yrkets språk kommun

Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning
Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning

Yrkets-sprak

a uppdragsutbildning
uppdragsutbildning

uppdragsutbildning

Yrkets språk företag
Yrkets språk företag

Yrkes språk företag

Arbetsgivare
Arbetsgivare

Business,Colleagues,Working,Together,In,Cafe

Intresseanmälan

Kontakta oss så tar vi en dialog om hur vi kan hjälpa till med ert kompetensbehov.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in ett meddelande via kontaktformulär, intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för.
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen, i detta fall AcadeMedia Eductus AB, är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Box 2546, 403 17 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.