×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Språkförstärkande uppdrag - Kommun

Språkförstärkande för integration och kompetens

Språkförstärkande uppdrag främjar ert arbete med integration och jämställdhet i kommunen genom att underlätta för nyanlända att ta klivet ut på arbetsmarknaden och att kunna etablera sig långsiktigt i samhället.

Eductus erbjuder anpassade språkförstärkande utbildningar med yrkes- och företagsspecifikt språkfokus.
Vi kan även hjälpa till med yrkesspecifikt språkstöd mot utbildningsanordnare. Tillsammans
med er tar vi fram en utbildning efter era behov anpassat till yrke och bransch.


Vi hjälper er med planering, genomförande och språktester både före och efter insatsen.
Tjänstens innehåll dokumenteras i ett studieinnehåll och vi utvärderar löpande under leverans för
att säkerställa att tjänsten håller rätt nivå.


Språkförstärkande uppdrag är en tjänst som främjar nyanländas insteg på den lokala arbetsmarknaden
och bidrar till att det finns kompetens i kommunen som möter arbetsmarknadensbehov, med
en kvalitetssäkring av språket för de som inte har svenska som sitt modersmål. Tjänsten effektiviserar tiden innan den nyanlände kommer i egenförsörjning och kan vara en del i kommunens långsiktiga kompetensförsörjning för offentlig och privat arbetsmarknad.

Språkkurs för de som arbetar inom vården

En av de språkkurser vi erbjuder är specifik för de som redan arbetar inom vården i kommunen och på
den privata marknaden.


Målet är att vårdarbetare skall känna sig tryggare i sin vardag och få ett förbättrat ”vårdspråk” på arbetet,
för att höja sin nivå som anställd i vardagliga arbetssituationer. Målet är också att ge vårdarbetare redskap
och inspirera dem till att självständigt öka sin svenskanivå parallellt med arbetet, under kursens gång men
även efter kursens slut.

En del av innehållet i kursen är:


• Ordförråd inom yrket
• Hörförståelse
• Samtalsövningar
• Uttal
• Skrivning journaler
• Studieteknik
• Stavning
• Synonymer

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg för just er kommun.

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag

Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning

Start Språkförstärkande uppdrag

Tillbaka till startsidan för Språkförstärkande uppdrag
Yrkets språk företag

Arbetsgivare

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag för arbetsgivare

Utbildning

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag för studerande och utbildningsanordnare