×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta och följa upp vår verksamhet. Läs mer om vårt kvalitetsarbete på den här sidan.

Kvalitet inom AcadeMedia

Vårt kvalitetsarbete

Eductus är sedan 2019 ISO-certifierade enligt ISO-standardernas krav för miljö och kvalitet, ISO 140001:2015 och ISO 9001:2015. Vårt ledningssystem säkerställer ett systematiskt arbetssätt att leda och styra verksamheten inom givna riktlinjer och processer. Ansvar, rutiner och metoder finns tydligt beskrivet för alla de roller som arbetar i vår verksamhet. På så vis garanteras våra elever och kunder en förväntad kvalitetsnivå.Att leverera en utbildning med hög kvalitet är självklart för oss och bidrar till den stolthet vi känner för vårt företag.

Alla som arbetar hos oss har ett gemensamt kvalitetsansvar

Vårt kvalitetsarbete syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet. Genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter samt analysera resultaten och effekterna av utvecklingsarbetet skapar vi kunskap om vad som leder till framgång. På så vis sker utveckling. Det förutsätter att vi ständigt för en dialog och reflekterar över vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Att våra elever ska lyckas med sina mål och ha en bra grund för en plats på arbetsmarknaden är det driver oss och det är därför vi år efter år strävar efter att bli ännu bättre.

Vi som arbetar inom Eductus har alla ett gemensamt kvalitetsansvar.

Vår definition av kvalitet

  • Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten
  • Att göra det på ett sätt som vinner våra kunders, elevers och deltagares förtroende
  • Att göra våra elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet

2021 fortsatte i samma spår som 2020

Under 2020 ställdes Eductus, precis som många andra företag, inför en stor utmaning. På mindre än en vecka förflyttade vi våra elever, som de flesta studerade i klassrumsform, till en ny verklighet där man istället fick möta sin lärare i ett fjärrklassrum eller via andra digitala hjälpmedel.

När man ställs inför denna verklighet blir man tacksam för all den erfarenhet vi har kunnat ta med oss och för det fantastiska samarbete som skett mellan våra skolor och mellan våra chefer och medarbetare. Under 2021 har verksamheten fortsatt varit anpassad utifrån rådande pandemi även om vi i slutet av året har kunnat öppna upp för mer klassrumsundervisning igen.

Vi gläds fortsatt mycket åt att hela 84,1% av våra elever på gymnasiala teoretiska kurser har klarat ett godkänt betyg, siffran är hela 90,7 % på gymnasial yrkesutbildning. På grundläggande teoretiska utbildningar har 87,8 % av våra elever nått ett godkänt betyg under 2021. Detta är siffror vi är stolta över då många av våra elever kommer från en kort skolbakgrund. Våra fantastiska medarbetares stöttning för att eleverna ska nå sina mål är en nyckel här. Trots detta resultat är vi väl medvetna om att vi inte lyckats nå alla elever som egentligen valt en annan utbildningsform och ett lärarstöd som borde funnits i ett fysiskt klassrum.

När vi tillfrågar våra elever om hur året varit och hur nöjda de är med den undervisning de fått kan vi se att de fortsatt är nöjda även om många, speciellt i vår SFI-undervisning, uttrycker en längtan tillbaka till klassrummet.

Varje år skickar vi ut en enkät till alla våra elever som en del i kvalitetsarbetet

Resultatkvalitet 2021

Mätningen för år 2021 ser ut som följer.

Jag är nöjd med utbildningen i allmänhet

83%

Vid mätningen för år 2021 svarade 83 procent av våra elever att de är nöjda med utbildningen på Eductus.

 

Så här svarade man inom våra olika utbildningsområden:

SFI

79.6%

av våra SFI-elever
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Grundläggande kurser

83.4%

av våra elever inom grundläggande kurser
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Gymnasiala kurser

88.4%

av våra elever inom gymnasiala kurser
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Yrkesutbildningar

89.5%

av våra elever inom någon av våra yrkesutbildningar
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Jag kan rekommendera Eductus till andra

87%

2021 svarade 87% att de rekommenderar oss.

 

Inom våra olika utbildningsområden:

SFI

83.3%

83,3 procent av våra SFI-elever rekommenderar oss.

Grundläggande kurser

86.7%

86,7 procent av de elever som läser
våra grundläggande kurser rekommenderar oss.

Gymnasiala kurser

90.2%

90,2 procent av de elever som läser
våra gymnasiala kurser rekommenderar oss.

Yrkesutbildningar

91%

91 procent av de elever som studerar på
våra yrkesutbildningar rekommenderar oss.