×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta och följa upp vår verksamhet. Läs mer om vårt kvalitetsarbete på den här sidan.

Resultat 2023 Kvalitet inom AcadeMedia

Vårt kvalitetsarbete

Eductus är sedan 2019 ISO-certifierade enligt ISO-standardernas krav för miljö och kvalitet, ISO 140001:2015 och ISO 9001:2015. Vårt ledningssystem säkerställer ett systematiskt arbetssätt att leda och styra verksamheten inom givna riktlinjer och processer. Ansvar, rutiner och metoder finns tydligt beskrivet för alla de roller som arbetar i vår verksamhet. På så vis garanteras våra elever och kunder en förväntad kvalitetsnivå.Att leverera en utbildning med hög kvalitet är självklart för oss och bidrar till den stolthet vi känner för vårt företag.
ISO 14001
ISO 9001

Alla som arbetar hos oss har ett gemensamt kvalitetsansvar

Vårt kvalitetsarbete syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet. Genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter samt analysera resultaten och effekterna av utvecklingsarbetet skapar vi kunskap om vad som leder till framgång. På så vis sker utveckling. Det förutsätter att vi ständigt för en dialog och reflekterar över vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Att våra elever ska lyckas med sina mål och ha en bra grund för en plats på arbetsmarknaden är det driver oss och det är därför vi år efter år strävar efter att bli ännu bättre.

Vi som arbetar inom Eductus har alla ett gemensamt kvalitetsansvar.

Vår definition av kvalitet

  • Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten
  • Att göra det på ett sätt som vinner våra kunders, elevers och deltagares förtroende
  • Att göra våra elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet

Resultatkvalitet 2023

Varje år skickar vi ut en enkät till alla våra deltagare inom Arbetsmarknadstjänster och elever på Komvux som en del i vårt kvalitetsarbete. Vi är väldigt stolta över att resultatet för både nöjdhet och rekommendation inom Arbetsmarknadstjänster och Komvux har ökat. Mätningen för år 2023 ser ut som följer och visar det totala resultatet i sin helhet samt inom respektive utbildningsområde.

Resultat för Arbetsmarknadstjänster och Komvux i sin helhet:

Arbetsmarknadstjänster nöjdhet

94%

av våra deltagare svarade att de är nöjda med tjänsten hos oss.
År 2022 låg siffran på 85%.

Arbetsmarknadstjänster rekommendation

95%

av våra deltagare svarade att de rekommenderar tjänsten hos oss.
År 2022 låg siffran på 87%.

Komvux nöjdhet

83%

av våra elever svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.
År 2022 låg siffran på 86%.

 

Komvux rekommendation

83%

av våra elever svarade att de rekommenderar utbildningen hos oss.
År 2022 låg siffran på 87%.

Nöjdhet inom våra olika utbildningsområden:

Nöjdhet SFI

87.4%

av våra SFI-elever
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Nöjdhet Grundläggande kurser

91.2%

av våra elever inom grundläggande kurser
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Nöjdhet Gymnasiala teoretiska kurser

88.2%

av våra elever inom gymnasiala teoretiska kurser
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Nöjdhet Gymnasiala yrkeskurser

89.8%

av våra elever inom någon av våra gymnasiala yrkeskurser
svarade att de är nöjda med utbildningen hos oss.

Rekommendation inom våra utbildningsområden:

Rekommendation SFI

90.9%

av de elever som läser
våra SFI-kurser rekommenderar oss.

Rekommendation Grundläggande kurser

89.2%

av de elever som läser
våra grundläggande kurser rekommenderar oss.

Rekommendation Gymnasiala teoretiska kurser

87.4%

av de elever som läser
våra gymnasiala teoretiska kurser rekommenderar oss.

Rekommendation Gymnasiala yrkeskurser

92.1%

av de elever som studerar på
våra gymnasiala yrkeskurser rekommenderar oss.

Resultat för elever i våra verksamhetsområden:

Komvux betyg godkänt elever

92%

andel av de elever som har läst våra SFI, grundläggande kurser och gymnasiala kurser som uppnått godkänt betyg

Medarbetarundersökning

eNPS

58

eNPS – Employee Net Promoter Score.

En global standard för att mäta medarbetares upplevelse av sin arbetsgivare. eNPS mäts genom frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” som besvaras på en skala mellan 0 – 10. Svaren redovisas sedan på en skala mellan: – 100 och 100.

 

Rekommendationsgrad

94%

andel medarbetare som rekommenderar Eductus som arbetsgivare