×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
deltagare i Yrkessvenska, en kvinna i gult förkläde praktiserar på ett café

Yrkessvenska - del A

Förberedande utbildning inför en arbetsmarknadsutbildning eller annan yrkesinriktad aktivitet.

Utbildningens upplägg

Utbildningen i Yrkessvenska del A sker på plats hos Eductus, med möjlighet till fjärrundervisning upp till 50%. 

Vid starten görs ett språk- och nivåbedömningstest, och därefter upprättas en individuell utbildningsplan utifrån din yrkesinriktning. 

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på de moment som varit aktuella, inklusive bedömd språknivå vid avslut.

Omfattning: Heltid eller halvtid

Modul 1: Inledande språk- och nivåbedömningstest

Inledningsvis gör du ett språk- och nivåbedömningstest både inför Del A och Del B1/B2. Resultat av bedömningen ligger till grund för din individuella planering.

Omfattning: 1 dag

Modul 2: Yrkesanpassad språkutbildning

Den yrkesanpassade språkutbildningen syftar till att stärka dina språkfärdigheter inom följande områden:

• Hörförståelse
• Läsförståelse
• Muntlig interaktion
• Muntlig framställning
• Skriftlig framställning
• Yrkes- och arbetslivsinformation

Modul 3: Avslutande språk- och nivåbedömningstest

Slutligen gör du ett nytt språk- och nivåbedömningstest för att åter testa dina kunskaper efter avslutad utbildning.
Omfattning: 1 dag

Om Yrkessvenska

Yrkessvenska är en anpassad språkutbildning för flera olika yrkesområden, t.ex. service och handel, lokalvård, restaurang, vård och omsorg, skola och offentlig verksamhet, industri, bygg, transport och
fordonsteknik samt el och energi. Tjänsten utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vill du börja på Yrkessvenska?

För att ta del av utbildningen behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är sedan de som beslutar om du får gå utbildningen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få mer information och se på möjligheterna för dig.

Våra övriga tjänster inom arbetsmarknad och utbildning

Rusta och matcha – coaching och stöd mot nytt jobb eller utbildning

Komvux - SFI och grundläggande kurser i Svenska som andraspråk

För arbetsgivare med anställningsbehov, språkförstärkning för personal eller företagsutbildningar

För utbildningsanordnare - coachande insatser eller språkförstärkning för studerande

Om Eductus

Sedan starten 1991 har vi arbetat med vuxenutbildning. Vi erbjuder målinriktade utbildningar och arbetsmarknadstjänster som leder till jobb. Genom det bidrar vi till ett starkare Sverige med ökad mångfald.​ Hos oss kan du lära dig svenska eller få en coach som stöttar i jobbsökandet.

Jobbfokus i alla steg

I all vår verksamhet ligger fokuset på jobb. Det är därför vi finns till, för att ge dig möjlighet att stärka din position på arbetsmarknaden. Våra kurser och arbetsmarknadstjänster är byggstenar på vägen till ditt framtida jobb.

Här kan du gå Yrkessvenska hos Eductus

Vanliga frågor om Yrkessvenska

Studera hos oss

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.