×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
uppdragsutbildning

Företagsutbildning

Skräddarsydd utbildning utifrån ert behov

Har ni svårt att hitta personal med den kompetens ni behöver? Råder det brist på kompetens inom ert yrke eller bransch? Då kan en företagsutbildning vara en lösning för er bemanning.

Genom att ta fram anpassade utbildningar på uppdrag av företag för företagets specifika behov kan vi kompetensförstärka kandidater med den kompetens som behövs för just ert yrke och/eller bransch. På så sätt kan vi snabbt och effektivt fylla kompensluckor och genom det underlätta företagets kompetensförsörjning och bemanning. Det minskar arbetslösenheten och ger en ökad integration på arbetsmarknaden.

Utbildningen kan också kombineras med en praktikperiod hos er.

Vi vill bygga starka insatskedjor för våra kunder och vara en partner hela vägen från kompetensbehov till kompetensförsörjning.

Så här går det till

1

Behov

Ni identifierar ert kompetensbehov.

2

Utbildningsplan

Tillsammans tar vi fram en utbildningsplan utifrån ert behov.

3

Kandidater och utbildning

Vi tar fram kandidater och genomför utbildningen, antingen hos oss eller på plats hos er.

4

Färdiga kandidater

Vi presenterar utbildade kandidater som är redo för att gå vidare till en anställning.

Rekryteringsutbildning

Utöver våra uppdragsutbildningar finns även möjligheten till rekryteringsutbildning genom de arbetsmarknadsutbildningar vi genomför, t ex inom service och försäljning.

En rekryteringsutbildning planeras tillsammans med arbetsförmedlingen och moduler ur våra arbetsmarknadsutbildningar kan då sättas samman till en skräddarsydd utbildning utifrån företagets behov. Arbetsförmedlingen styr rekryteringen av kandidater till utbildningen.