×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
student engelska

About Eductus

Your future job is our goal – we are here for you!
Our educational programs and services are steps for you on your way to reach your goals!

 

 

 

Rusta och Matcha

The role of Eductus is to support you on your journey towards employment. For your success, we concider your individual needs which are met in our services within the program Rusta and Matcha. The swedish public employment service, is the institution of where the decision making are made for your potential entry into the program. If your entry is approved and you choose Eductus as your provider for coaching, you will shortly thereafter be registered as a paticipant with us and one of our professional coaches will contact you for startup.

The professional coaches of Eductus are experts in matching you as a participant with employers or with the right education, and we offer you great support along the way.We have a large network all over Sweden and with great local presence and partnerships for your success.

We connect you to employers and prepare you for meetings and interviews, and if studies are your path forward, we guide you to whatever education that is right for you. Your skills and needs are matched with the labor market, and with various tricks and tips in the job search process, we provide the right tools for you to accelerate your career.

sfi studerande engelska

Komvux

Komvux is a study form adapted for adults which basically mean municipal adult education. At Komvux, you can enroll in compulsory school or upper secondary school and you can also complete your grades to meet requirements for higher education or polytechnic education.

The formal education system for adults aims to give adults the opportunity to supplement their education in accordance with their individual needs.

Komvux offer different study methods such as lessons in a classroom or remotely via our learning platform. In some cases, the form of study called Flex is offered, which combine distance learning with lectures in classroom.

Komvux offer singel courses and full programs of collected courses, all for your convenience and upskills with the aim of providing better opportunities in the labor market.

Rusta och matcha deltagare

SFI

We connect you to employers and prepare you for meetings and interviews, and if studies are your path forward, we guide you to whatever education that is right for you. Your skills and needs are matched with the labor market, and with various tricks and tips in the job search process, we provide the right tools for you to accelerate your career.

To start SFI you need to be a resident in Sweden and have a Swedish social security number. You need to be at least 16 years old and and your mother tongue must be other than Swedish.

SFI offer several different levels to match your needs. You study at your own pace according to your personal study plan and you can borrow textbooks from us during your studies.

We offer SFI in several locations and you can study at all study levels both day and evening and our teachers are there for you as a great support during the full period of your studies.
Your studies are designed according to your own needs.

komvux studerande engelska

Contact us

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor och enheter, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar eller tjänster och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@eductus.se . Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser eller tjänster du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor och/eller orter du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelse
  • Tillhandahålla dig marknadsföring, utskick eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se.

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-09-29