×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
kelly-sikkema-pXmyDPziB8w-unsplash

Vanliga frågor vid studier hos oss

Vad innebär flex?

Flex är en förkortning av flexibel undervisning. Du studerar självständigt digitalt men har också lärarledd undervisning minst en gång i veckan. I flex läser du mycket på egen hand via vår lärplattform. Du har möjlighet att bestämma träff med din lärare för handledning. Du komma in till skolan vid vissa tillfällen, t ex vid introduktion samt vid prov.

 

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en speciell plats. Du kan sitta var du vill och studera via en dator. Du träffar inte heller läraren särskilt ofta utan kunskapsöverföringen sker i skriven form och/eller via webbmöten.

Kostar det något att studera hos er?

Att läsa på komvux är gratis. Du betalar bara för dina studieböcker och annat studiematerial. Läser du på sfi får du låna kurslitteratur av skolan.

Vanliga frågor om gymnasiala kurser

När kan jag börja på komvux?

Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som du fyller 20 år som du kan ansöka till komvux. Du kan börja om du är yngre än så. Men då måste du ha avslutat en treårig gymnasial utbildning.

Du kan starta dina studier på komvux när på året du vill. Olika kommuner har olika startdatum för kurserna. Läs mer på din kommuns webbplats. Där anges vilka ansökningsperioder som finns under året.

Kan man få studiemedel när man läser på komvux?

Ja, när du studerar komvux på grundskole- eller gymnasienivå får du lov att ansöka om bidrag och lån från CSN. Du ansvarar själv för att söka studiemedel hos CSN.

När du har blivit antagen till en kurs eller utbildning och ska börja dina studier, då först kan du ansöka till CSN. Ett tips är att alltid fråga oss på din skola om utbildningens omfattning, innan du ansöker, så att du vet hur mycket lån/studiemedel du kan söka.

Studiemedel består av två delar, ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Tänk på att antalet veckor med studiemedel är begränsat. Antalet veckor varierar beroende på om du läser på högskolenivå, gymnasienivå eller grundskolenivå. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om hur mycket medel du kan få.

Om du är osäker på vad du har rätt till, börja med att fråga en studie- och yrkesvägledare. SYV hjälper dig att reda ut hur det funkar!

Du väljer själv om du vill söka studiemedel, det finns ingen kurs eller utbildning som kräver det.

Vanliga frågor om grundläggande kurser

När kan jag börja på komvux?

Det är tidigast från 1 juli det kalenderåret som du fyller 20 år som du kan ansöka till komvux. Du kan börja om du är yngre än så. Men då måste du ha avslutat en treårig gymnasial utbildning.

Du kan starta dina studier på komvux när på året du vill. Olika kommuner har olika startdatum för kurserna. Läs mer på din kommuns webbplats. Där anges vilka ansökningsperioder som finns under året.

Kan man få studiemedel när man läser på komvux?

Ja, när du studerar komvux på grundskole- eller gymnasienivå får du lov att ansöka om bidrag och lån från CSN. Du ansvarar själv för att söka studiemedel hos CSN.

När du har blivit antagen till en kurs eller utbildning och ska börja dina studier, då först kan du ansöka till CSN. Ett tips är att alltid fråga oss på din skola om utbildningens omfattning, innan du ansöker, så att du vet hur mycket lån/studiemedel du kan söka.

Studiemedel består av två delar, ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Tänk på att antalet veckor med studiemedel är begränsat. Antalet veckor varierar beroende på om du läser på högskolenivå, gymnasienivå eller grundskolenivå. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om hur mycket medel du kan få.

Om du är osäker på vad du har rätt till, börja med att fråga en studie- och yrkesvägledare. SYV hjälper dig att reda ut hur det funkar!

Du väljer själv om du vill söka studiemedel, det finns ingen kurs eller utbildning som kräver det.

Vanliga frågor om våra yrkesutbildningar

Förekommer det slutprov på lokal?

Normalt inte. Det är upp till läraren i respektive kurs att bestämma slutuppgiften.
Om du läser helt på distans kan det förekomma metodövningar som till exempel HLR i vissa kurser. Dessa behöver göras på plats i skolan eller redovisas för kursläraren.

Får distanselever komma till skolan för att studera?

För distanselever har vi inga lektioner i klassrum, men du är välkommen att arbeta i skolan under vissa tider på dagen. Aktuella tider får du av skolans administratör eller din lärare. Vid behov är du välkommen att boka tid med din klasslärare på skolan.

Vanliga frågor om sfi

När slutar min sfi-kurs?

Sfi är en individuell utbildning vilket innebär att längden på kursen beror mycket på dina tidigare kunskaper.

 

När börjar min sfi-kurs?

Det är olika beroende på kommun. Efter att du anmält dig blir du kallad till start. Läs mer på din hemkommuns webbplats eller kontakta oss för mer information.

Vad är sfi?

Sfi är en utbildning i det svenska språket för invandrare.

Övriga vanliga frågor

Kan jag läsa Stöd och Matchning hos Eductus?

Ja. Men du hittar den information du behöver på matchningochutveckling.se
Matchning & Utveckling är en sammanslagning av Eductus och Hermods Arbetsmarknadstjänster.
Är du inskriven hos arbetsförmedlingen och ska gå Stöd och Matchning? Då kan du välja Eductus som din leverantör och börja resan mot ditt nästa jobb.