×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Omställningsstudiestödet

Omställnings-studiestödet

Ett studiestöd för dig som är etablerad på arbetsmarknaden men som vill bredda din kompetens för att ta dig vidare i karriären, aningen inom ditt nuvarande område eller byta bana för ett nytt yrke.

Omställningsstudiestödet - för dig som vill byta riktning mitt i arbetslivet

Befinner du dig mitt i arbetslivet men inte riktigt på rätt plats?

I oktober lanseras omställningsstudiestödet. Ett studiestöd för dig som är etablerad på arbetsmarknaden men som vill bredda din kompetens för att ta dig vidare i karriären, aningen inom ditt nuvarande område eller byta bana för ett nytt yrke. 

Höjt studiestöd - få upp till 80% av lönen

Med omställningsstudiestödet kan du få ett bidrag upp till 80 % av din lön, upp till ett maxbelopp, samt kan fylla på med ett lån om du önskar det. Du kan få stödet i max 44 veckor vid heltidsstudier och det gäller för utbildningar som påbörjas från och med 1:e januari.

Det är CSN sköter omställningsstudiestödet och du ansöker om det via CSN. Vill du veta mer om omställningsstudiestödet hittar mer bra information på CSNs hemsida.

Del i regeringens omställningspaket

Omställningsstudiestödet är en del av regeringens omställningspaket som även innefattar omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Omställningsorganisationen kan bland annat hjälpa till med kartläggnings­samtal, studie- och yrkesvägledning eller hjälp med att validera kunskaper. Vilket stöd som erbjuds varierar beroende på hur omställningsorganisationens avtal ser ut.

Omställningsorganisationen kan meddela CSN om de anser att utbildningen stärker den sökandes ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de även betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Du kan läsa mer om omställningspaketet på regeringens hemsida.

Språkförstärkning inom yrket - extratjänst vid behov

Eductus erbjuder språkförstärkning till Movants utbildningar som ligger inom ramen för omställningsstudiestödet. Det innebär att studerande som är i behov av att stärka sin svenska inom det aktuella yrket för utbildningen får en språkförstärkande insats som komplement till utbildningen. Språkinsatsen följer utbildningen och syftar till att stärka den studerandes svenska för yrket samt möjliggöra att den studerande kan genomföra sina studier med goda resultat och gå vidare till en anställning efter avslutad utbildning.

Språket ska inte vara ett hinder för att kunna utveckla sin kompetens och komma vidare i arbetslivet!

movant omställning

Movant

Se Movants utbildningar som omfattas av omställningsstudiestödet och erbjuds med en språkförstärkande insats vid behov.

Movants utbildningar