×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Är du utbildningsanordnare

För dig som utbildningsanordnare

Är du utbildningsanordnare och har elever som behöver extra språkstöd? Eller vill du förbereda dina elever inför sin tid efter examen med hur man skriver CV och personligt brev inför jobbsök?

Vi erbjuder språkförstärkande insatser för yrkeshögskola och utbildningsanordnare samt coachande insatser för studerande.

Genom våra insatser möts den studerandes behov av språkförstärkning i syfte att säkerställa att de studerande vid inträde i den yrkesroll utbildningen förbereder för, har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver.

Språkstöd genererar en högre måluppfyllelse och goda resultat vilket gynnar den studerande så väl som utbildningsanordnaren. Det ger den studerande bättre förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden efter utbildningen och lägger grund för fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet.

Coachande insatser är karriärvägledande verktyg för studerande som är på väg ut i arbetslivet.

Välkommen att kontakta oss så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa era elever framåt utefter behov.