×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Yrkets språk utbildningsanordnare och elever

Språkförstärkande uppdrag - utbildningsanordnare

Ökad måluppfyllelse med språkförstärkning

Språkutbildning för utbildningsanordnare och studerande. Språkförstärkande uppdrag är ett yrkesspecifikt språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska. Insatsen kan sättas in för studerande som är i behov av kompetensutveckling av språket för utbildningens yrke.

Ett yrkesspecifikt språkstöd genererar en högre måluppfyllelse och goda resultat vilket gynnar den studerande så väl som utbildningsanordnaren. Det ger den studerande bättre förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden efter utbildningen och lägger grund för fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet.

Språkinnehåll och målbild tas fram tillsammans med den studerande utifrån utbildningens innehåll, mål och förväntade resultat. För att säkerställa rätt nivå av språkstöd görs språktester i början av insatsen samt i slutet för att följa upp resultat av insatsen.

Språkförstärkande uppdrag bidrar till ökad kvalitet för er som leverantör av yrkesutbildningar samt till integration och framtidssäkrad kompetens inom yrken med stort kompetensbehov.

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en språkstödjande insats för just er!

Hermods logga

Hermods YH är ett exempel på Yrkeshögskola som använder sig av Språkförstärkande uppdrag för kompetensutveckling av svenska språket för den yrkesinriktning eleverna går.

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag

Yrkets språk, yrkesinriktad utbildning

Start Språkförstärkande uppdrag

Tillbaka till startsidan för Språkförstärkande uppdrag
Yrkets språk företag

Arbetsgivare

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag för arbetsgivare

Kommuner

Läs mer om Språkförstärkande uppdrag för kommuner