×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Skriva CV

Ett riktigt bra CV är ett måste när du söker jobb. CV står för curriculum vitae som på latin betyder ”levnadsbeskrivning”. Det är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter som du vill framhålla för en arbetsgivare. På den här sidan berättar vi mer om hur du ska tänka när du skriver ett CV och därefter kan du ladda ner en CV mall.

Tänk på detta när du utformar CV:t

Det finns många olika sätt att utforma och strukturera ett CV. Vilket sätt du väljer beror lite på vad du har för meriter, vad du vill göra och vilken tjänst du söker. Det viktigaste är att ha en enkel och tydlig struktur så att läsaren lätt kan hitta i ditt dokument.

Sitt CV kan man skriva på tusentals olika sätt. Välj det som speglar hur du är på bästa sätt, samtidigt som det är anpassat efter företagets behov och stil. En bra mall hjälper dig en bra bit på vägen, men följ aldrig en mall slaviskt. Anpassa dokumentet för varje jobb som du söker. Det gäller både utseende och innehåll.

Vad ska ett CV innehålla?

Ditt CV är en lista över din arbetshistorik, meriter och kompetenser, komplett med datum, referenser och intyg. Där ska du i princip bevisa vad du har gjort och förhoppningsvis framstå som kompetent och passande för det jobb du söker.

Hjälp att skriva CV

Ofta behöver man hjälp av någon annan för att se vad som är relevant information att ta med i sitt CV. Att skriva om sina meriter kan vara svårt, då är det bra att få råd av någon som kan titta på dokumentet ur arbetsgivarens perspektiv. Låt därför någon annan läsa igenom ditt CV och ge dig feedback. Var inte rädd för att få kritik, se det som en möjlighet som sparar dig tid och kraft. Det är mycket energi som går åt när man söker jobb, så gör vad du kan för att få till en bra grund - ett genomarbetat och välskrivet CV.

Vi har tagit hjälp av jobbsökarhandledare, som är proffs på att ta fram bra CV och personligt brev, för att kunna sammanfatta en tipslista till dig.

Nedan finns mallar att ladda ner för CV och personligt brev.

Lycka till med jobbsöket!

Söka jobb

Information om CV, personligt brev och anställningsintervjun.

Läs på Komvux

Behöver du komplettera med något för att få det jobb du vill ha?