Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Filtrera utbildningar

Kurs/utbildning
Administration 1 Komvux
Administration 2 Komvux
Affärsjuridik Komvux
Akutsjukvård Komvux
Barns lärande och växande Komvux
Barnskötare | Barn och fritid Komvux
Bild Komvux
Bild och form 1a1 Komvux
Bild och form 1a2 Komvux
Bild och form 1b Komvux
Bild och form specialisering Komvux
Bildteori Komvux
Biologi 1 Komvux
Biologi 2 Komvux
Biologi grundläggande Komvux
Cad 1 Komvux
Cad 2 Komvux
Cad 3 Komvux
Cykelreparatör | Yrkesutbildning Arbetsmarknad
Dator och nätverksteknik Komvux
Datorteknik 1a Komvux
Demensutbildning för vårdpersonal Komvux
Digital kommunikationteknik Komvux
Digitalt skapande 1 Komvux
Digitalt skapande 2 Komvux
Dramapedagogik Komvux
Elevassistent | Barn och fritid Komvux
Engelska 5 Komvux
Engelska 6 Komvux
Engelska 7 Komvux
Engelska grundläggande Komvux
Entreprenörskap Komvux
Entreprenörsskap Komvux
Entreprenörsskap och företagande Komvux
Estetisk kommunikation 1 Komvux
Estetisk kommunikation 2 Komvux
Estetisk kommunikation 3 Komvux
Etik och människans livsvillkor Komvux
Etnicitet och kulturmöten Komvux
Film och tv-kunskap Komvux
Filosofi 1 Komvux
Filosofi 2 Komvux
Form Komvux
Fotografisk bild 1 Komvux
Fotografisk bild 2 Komvux
Franska 1 Komvux
Franska 2 Komvux
Franska 3 Komvux
Franska 4 Komvux
Franska 5 Komvux
Friskvård och hälsa Komvux
Fysik 1a Komvux
Fysik 1b1 Komvux
Fysik 1b2 Komvux
Fysik 2 Komvux
Fysik 3 Komvux
Fysik grundläggande Komvux
Företagsekonomi 1 Komvux
Företagsekonomi 2 Komvux
Företagsekonomi specialicering Komvux
Förstärkt arbetsträning – fördjupad kartläggning Arbetsmarknad
Geografi 1 Komvux
Geografi 2 Komvux
Geografi grundläggande Komvux
Grafisk illustration Komvux
Grafisk illustration i pixelgrafik Komvux
Grafisk illustration i vektorgrafik Komvux
Grafisk kommunikation 1 Komvux
Grafisk kommunikation 2 Komvux
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Komvux
Gränssnittdesign Komvux
Gröna näringar förberedande utbildning Arbetsmarknad
Gymnasial vård- och omsorgsutbildning Göteborg
Gymnasiearbete samhällvetenskapsprogrammet
Gymnasiearbetet ekonomiprogrammet Komvux
Gymnasiearbetet naturvetenskapsprogrammet Komvux
Gymnasiearbetet samhällsvetenskapsprogrammet Komvux
Gymnasiearbetet humanistiska programmet Komvux
Gymnasiearbetet – Barn- och fritidsprogrammet Komvux
Gymnasiearbetet – Vård- och omsorgsprogrammet Komvux
Historia 1a1 Komvux
Historia 1a2 Komvux
Historia 1b Komvux
Historia 2a Komvux
Historia 2b – kultur Komvux
Historia 3 Komvux
Historia grundläggande Komvux
Hotell och turism | lärlingsutbildning Komvux
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Komvux
Hållbart samhällsbyggande Komvux
Hälsopedagogik Komvux
Information och kommunikation 1 Komvux
Information och kommunikation 2 Komvux
Internationell ekonomi Komvux
Internationella relationer Komvux
Jobbpeng bas / Språk- och arbetsintroduktion Komvux
Journalistik, reklam och info 1 Komvux
Journalistik, reklam och info 2 Komvux
Kemi 1 Komvux
Kemi 2 Komvux
Kinesiska 1 Komvux
Kinesiska 2 Komvux
Kinesiska 3 Komvux
Kinesiska 4 Komvux
Kommunikation Komvux
Konstarterna och samhället Komvux
Kultur- och idéhistoria Komvux
Latin – språk och kultur 1 Komvux
Latin – språk och kultur 2 Komvux
Ledarskap och organisation Komvux
Lokalvårdsutbildning Arbetsmarknad
Lärande och utveckling Komvux
Marknadsföring Komvux
Matematik 1a Komvux
Matematik 1b Komvux
Matematik 1c Komvux
Matematik 2a Komvux
Matematik 2b Komvux
Matematik 2c Komvux
Matematik 3b Komvux
Matematik 3c Komvux
Matematik 4 Komvux
Matematik 5 Komvux
Matematik grundläggande Komvux
Matematik orienteringskurs Komvux
Matematik specialisering Komvux
Medicin 1 Komvux
Medicin 2 Komvux
Medieproduktion 1 Komvux
Medieproduktion 2 Komvux
Medier, samh och kommunikation 1 Komvux
Medier, samh och kommunikation 2 Komvux
Miljö- och energikunskap Komvux
Människans språk 1 Komvux
Människors miljöer Komvux
Naturkunskap 1a1 Komvux
Naturkunskap 1a2 Komvux
Naturkunskap 1b Komvux
Naturkunskap 2 Komvux
Nätverksadministration Komvux
Nätverkssäkerhet Komvux
Nätverksteknik Komvux
Nätverkstekonologier Komvux
Orienteringskurs arbetsliv och arbetsmarknad Komvux
Orienteringskurs data grundläggande Komvux
Orienteringskurs digital kompetens Komvux
Orienteringskurs i grundläggande samhällsfunktioner
Orienteringskurs matematik grundläggande Komvux
Original, reproduktion och prepress Komvux
Pedagogiska teorier och praktiker Komvux
Pedagogiskt arbete Komvux
Pedagogiskt ledarskap Komvux
Politik- och hållbar utveckling Komvux
Privatjuridik Komvux
Programmering 1 Komvux
Programmering 2 Komvux
Psykiatri 1 Komvux
Psykiatri 2 Komvux
Psykologi 1 Komvux
Psykologi 2a Komvux
Psykologi 2b Komvux
Redovisning 1 Komvux
Redovisning 2 Komvux
Religionskunskap 1 Komvux
Religionskunskap 2 Komvux
Religionskunskap grundläggande Komvux
Religionskunskap specialisering Komvux
Retorik Komvux
Rätten och samhället Komvux
Samhällsbaserad psykiatri Komvux
Samhällskunskap 1a1 Komvux
Samhällskunskap 1a2 Komvux
Samhällskunskap 1b Komvux
Samhällskunskap 2 Komvux
Samhällskunskap 3 Komvux
Samhällskunskap grundläggande Komvux
Service och försäljning Arbetsmarknad
Sfi – svenska för invandrare Komvux
Skapande verksamhet Komvux
Skrivande Komvux
Socialpedagogik Komvux
Sociologi Komvux
Spanska 1 Komvux
Spanska 2 Komvux
Spanska 3 Komvux
Spanska 4 Komvux
Spanska 5 Komvux
Specialpedagogik 1 Komvux
Specialpedagogik 2 Komvux
Starta eget – utbildning inför start av egen näringsverksamhet Arbetsmarknad
Stöd och matchning Arbetsmarknad
Stöd och matchning i Kramfors Arbetsmarknad
Svenska 1 Komvux
Svenska 2 Komvux
Svenska 3 Komvux
Svenska för invandrare SFI Komvux
Svenska grundläggande Komvux
Svenska som andraspråk 1 Komvux
Svenska som andraspråk 2 Komvux
Svenska som andraspråk 3 Komvux
Svenska som andraspråk 4 Komvux
Svenska som andraspråk grundläggande Komvux
Svenska som andraspråk grundläggande (SASG) Komvux
Sysselsättningsfas (SSF) Arbetsmarknad
Textkommunikation Komvux
Tyska 1 Komvux
Tyska 2 Komvux
Tyska 3 Komvux
Tyska 4 Komvux
Tyska 5 Komvux
Undersköterska, 1350 p | Vård och omsorg Komvux
Undersköterska, 1350 p | Vård och omsorg i Täby Komvux
Undersköterska, 1500 p | Vård och omsorg | Nacka Komvux
Undersköterska, 1500 p | Vård och omsorg | Stockholm Komvux
Ungdomskulturer Komvux
Vård och omsorg vid demenssjukdom Komvux
Vård och omsorgsarbete 1 Komvux
Vård- och omsorgsarbete 2 Komvux
Vårdbiträde, 800 p | Vård och omsorg Komvux
Vårdbiträde, 800 p | Vård och omsorg | Stockholm Komvux
Webbserverprogrammering 1 Komvux
Webbserverprogrammering 2 Komvux
Webbutveckling Komvux
Webbutveckling 1 Komvux
Webbutveckling 2 Komvux
Webbutveckling 3 Komvux
Yrkes- och studieförberedande moduler Arbetsmarknad
Yrkes-och studieförberedande moduler
Yrkessvenska Arbetsmarknad
Äldres hälsa och livskvalitet Komvux