×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Eductus på Jobbfestivalen

Onsdagen den 14:e september deltog Eductus på Jobbfestivalen i Kungsträdgården i Stockholm. Jobbfestivalen med tema Mångfald och Inkludering är en mötesplats för arbetsgivare, arbetssökande och matchningsaktörer. Mässan vill öppna dörrar för arbetssökande och lyfta frågor kring mångfald och inkludering för att skapa en hållbar och långsiktig arbetsmarknad där alla har en plats.
coacher på jobbfestivalen

Mångfald och inkludering - en viktig del i vårt dagliga arbete

På Eductus arbetar vi dagligen med mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Våra deltagare i Rusta och matcha står långt ifrån arbetsmarknaden och en stor grupp är utlandsfödda som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans med våra arbetsgivarkontakter och samarbetspartner jobbar vi med att hittar jobb och matcha våra deltagare till dem. Vi rustar deltagarna så att de är redo att ta ett jobb, stöttar med kortare utbildningsinsatser där det behövs, språkstöd och skapar praktikplatser som ger erfarenheter och ofta leder till en anställning. Vi jobbar för att sänka trösklar och få arbetsgivare att tänka utanför de ”normala” ramarna vid rekrytering och se till potential och vilja. Det kändes därför värdefullt att medverka på Jobbfestivalen tillsammans med andra aktörer som jobbar för en hållbar arbetsmarknad.

Ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden

Vår regionchef för region Mitt Linda Williams Mattsson medverkade under dagen i en paneldebatt med temat ”Hur skapar vi ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden?”.

Linda säger bland annat hur viktigt det är att se möjligheterna och potentialen hos de personer som kommer hit istället för att se dem som problem. Eductus vision "Alla kan ta ett jobb" passar bra in på det och där kommer också representation inom organisationen in som en viktig del. I Lindas region är fyra av fem samordnare utlandsfödda. Det visar våra deltagare och våra arbetsgivare att vi tror på det här och på potentialen i varje person, säger Linda.

jobbfestivalen