Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Om Eductus

linkoping

Värdegrund

Värdegrunden beskriver hur vi jobbar, vad vi står för och hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss. När alla vet hur vi ska jobba kan vi snabbare fatta beslut, prioritera bättre, arbeta mer självständigt och ha roligare på jobbet.

Värdegrunden genomsyrar inte bara Eductus och våra relationer till omvärlden utan är också en grundförutsättning för att locka rätt medarbetare till oss i framtiden.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden ligger till grund för hur vi jobbar. Vi sammanfattar dem i fyra ord som utgör hörnstenar i vår vardag och ska genomsyra allt vi gör.

Resultat

Vad innebär resultat för oss? Vi är målinriktade och effektiva i allt vi gör. Att lyckas innehåller flera dimensioner, dels att våra deltagare får arbete men även att företaget utvecklas och går med vinst.

Engagemang

Vad innebär engagemang för oss? Vi brinner för vårt jobb, är motiverade och gläds åt våra deltagares framgångar. Vårt bemötande är viktigt – med hjärta, omtanke och ömsesidig respekt.

Nytänkande

Vad innebär nytänkande för oss? Vi är öppna och flexibla både i våra utbildningar och internt i företaget. Vi vågar prova nytt, uppmuntrar kreativitet och ser ständig utveckling som vägen framåt.

Tydlighet

Vad innebär tydlighet för oss? Vi är raka, äkta och ärliga och har väl definierade mål för vår verksamhet. Vi är också tydliga gentemot deltagare och uppdragsgivare genom att visa vad som krävs.

Läs mer i vår Vi-bok >>