Eductusportalen
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Om Eductus

linkoping

Värdegrund

För oss är det viktigt att ha en gemensam och tydlig värdegrund. Det gör det enklare för oss som jobbar här att i varje situation veta vad som är rätt att göra. Dessutom blir det en säkrare kvalitet för våra deltagare. För man ska så klart bemötas på samma sätt oavsett om man kommer till oss i Sundsvall likväl som i Malmö.

Vår mission – därför finns vi

Vad är vårt syfte? Varför finns vårt företag? Vad ger oss ett existensberättigande? Stora frågor, men viktiga att ha klart för oss så vi alltid har koll på att vi går åt rätt håll. Så här formulerar vi vårt syfte:

Vi utbildar och matchar för kortaste vägen till jobb. Vi gör det alltid genom att respekterar alla människors lika värde. Det vi gör och hur vi gör det ska alltid bidra till ett bättre Sverige.

Våra värderingar – R.E.N.T.

Våra värderingar ligger till grund för hur vi jobbar. Vi sammanfattar dem i fyra ord som utgör hörnstenar i vår vardag och genomsyrar allt vi gör.

R  esultat

Det vi gör ska göra nytta och ge resultat. Vill någon lära sig matematik eller svenska hos oss så ska det gå fort och hålla hög kvalitet. Vill någon ha ett jobb ska hen få det, eller åtminstone komma så långt på vägen som det är möjligt inom ramen för vårt uppdrag. Vi ska vara professionella, kompetenta och vi ska nå våra mål.

E  ngagemang

Vi bryr oss om, vi är engagerade och vi brinner för det vi gör. Vi har roligt tillsammans, vi uppmuntrar och stöttar varandra i motgång och vi gläds åt allas framgångar. Vi behandlar varandra och varje deltagare med respekt.

N  ytänkande

Vi utmanar, utvecklar och inspirerar. Vi är flexibla och prestigelösa. Vi gillar nya idéer och vi gillar att samverka med varandra och andra aktörer – allt för deltagarnas bästa.

T  ydlighet

Vi säger vad som gäller och krånglar inte till det i onödan. Vi vågar ställa krav och vi tar ansvar. Vi är tydliga med förväntningar och vem som har ansvar för vad.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, sa Esaias Tegnér redan 1820. Så för att vara tydlig måste vi först tänka igenom vad vi vill och sedan kunna och våga uttrycka det, oavsett om vi pratar, skriver eller gör. För när vi är tydliga så får vi bättre förväntningar och bättre resultat. Det gäller oss medarbetare emellan, i mötet med deltagare och i samarbetet med andra aktörer.