Eductus

Undersköterskeutbildning på Eductus

En utbildning som leder till jobb!

Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Då är den här utbildningen rätt för dig. För dig som vill studera till undersköterska på Liljeholmen i Stockholm finns fortfarande platser kvar till våren. Ansök senast 18 augusti för start i oktober!

 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen.
 • Kostnadsfritt och studiemedelsberättigat hos CSN.

Om utbildningen

Hela utbildningen:

Grundläggande kurser 1100 poäng + fördjupning 400 poäng = totalt 1500 poäng.

Tillgängliga fördjupningar:

 • psykiatri
 • funktionshinder
 • hälsa- och sjukvård
 • äldreomsorg

Studieformer att välja emellan:

 • distans
 • klassrum

Vanliga frågor

Utbildningen är totalt på 1500 poäng. Du som studerar på heltid läser ungefär 18 månader.

Programgemensamma kurser 1100 poäng (A+B-nivå)

 • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100 poäng
 • Medicin 1 (MEDMED01) 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) 100 poäng
 • Psykologi 1 (PSKPSY01) 50 poäng
 • Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100 poäng
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) 150 poäng
 • Svenska alt. svenska som andraspråk 100 poäng

Programfördjupning 400 poäng (valbar inriktning, C-nivå)

Funktionshinder (klassrum)

 • Friskvård och hälsa (100 poäng) HAAFRI0
 • Socialpedagogik (100 poäng) PEASOC0
 • Specialpedagogik 2 (100 poäng) SPCSPE02
 • Vård och omsorg Specialisering (50 poäng) VADVAR00S2
 • Samhällskunskap 1a1 ( 50 poäng) SAMSAM01A1

Funktionshinder (distans)

 • Socialpedagogik (PEASOC0) 100 poäng
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) 100 poäng
 • Hemsjukvård (SJUHEM0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 poäng

Hälso- och sjukvård

 • Akutsjukvård (SJUAKU0) 200 poäng
 • Medicin (MEDMED02) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 poäng

Psykiatri

 • Psykiatri 2 (PSYPSY02) 200 poäng
 • Samhällsbaserad psykiatri (PSYSAM0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 poäng

Äldreomsorg

 • Äldres hälsa och livskvalitet (GERÄLD0) 200 poäng
 • Hemsjukvård (SJUHEM0) 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering (VADVAR00S) 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50 poäng

Ja, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och individuella behov.

 1. Gå in på Stockholms stads webbplats.
 2. Logga in med mobilt bank-id.
 3. Välj ”ny ansökan”.
 4. Välj ”kurspaket” och sök fram din utbildning. Sök genom att uppge kurskoden, se nedan.
 5. Beslut om antagning sker hos kommunen.
 6. Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.
PAKETNAMN PAKETKOD
Undersköterska KLASSRUM
Vård och omsorg A+B, Klassrum, Aug-19 (med Svenska 1) ED10VOBEK19
Vård och omsorg A+B, Klassrum, Aug-19 (med Svenska som andraspråk 1) ED10VOBAK19
Vård och omsorg, C-nivå, Funktionshinder, Klassrum, Aug-19 ED10VOFK19
Vård och omsorg, C-nivå, Hälso- och sjukvård, Klassrum, Aug-19 ED10VOHSK19
Vård och omsorg, C-nivå, Psykiatri, Klassrum, Aug-19 ED10VOPK19
Vård och omsorg, C-nivå, Äldreomsorg, Klassrum, Aug-19 ED10VOÄK19
Undersköterska DISTANS
Vård och omsorg A+B, Distans, Aug-19 (med Svenska 1) ED10VOBED19
Vård och omsorg A+B, Distans, Aug-19 (med Svenska som andraspråk 1) ED10VOBAD19
Vård och omsorg, C-nivå, Funktionshinder, Distans, Aug-19 ED10VOFD19
Vård och omsorg, C-nivå, Hälso- och sjukvård, Distans, Aug-19 ED10VOHSD19
Vård och omsorg, C-nivå, Psykiatri, Distans, Aug-19 ED10VOPD19
Vård och omsorg, C-nivå, Äldreomsorg, Distans, Aug-19 ED10VOÄD19

Vår skola ligger i fräscha lokaler på Liljeholmen i Stockholm. Du tar dig enkelt dit med buss eller tunnelbana.

Adress: Mejerivägen 9, 117 61 Stockholm

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård.

Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Efterfrågan på undersköterskor på vårdavdelning och mottagning väntas vara mycket stor under det närmaste året. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov. Det har under lång tid utbildats för få. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Att läsa till undersköterska passar dig som har följande förmågor:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteraturen betalar du själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Ansök här Läs mer om utbildningen
Undersköterska

Jag vill veta mer!

Vill du veta mer om utbildningen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Jag samtycker till att angivna personuppgifter lagras av Eductus i syfte att kunna hantera mitt önskemål om mer information kring tjänsten Stöd och matchning. För mer information om dataskyddsförordningen läs här. Vill du ändra dina uppgifter eller dra tillbaks ditt samtycke gör du det enkelt genom att kontakta marknad@eductus.se.

Viktiga datum

Start: 14 oktober 2019
Sista ansökningsdag: 18 augusti 2019

Öppet hus och webbstuga

På öppet hus kan du ställa frågor till våra lärare och få hjälp med din ansökan.
Datum: 31 juli, 7, 14 och 15 augusti
Tid: 13:00 – 15:00

Vi finns på Mejerivägen 9, Liljeholmen.