Eductus

Utbildning till elevassistent på Eductus

Vill du arbeta med barn som behöver extra stöd i skolan?

Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel vara elever med annat modersmål än svenska. För dig som vill studera till elevassistent på Liljeholmen i Stockholm finns fortfarande platser kvar till våren. Ansök senast 18 augusti för start i oktober!

 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.
 • Vi har lång erfarenhet av branschen.
 • Kostnadsfritt och studiemedelsberättigat hos CSN.

Om utbildningen

Hela utbildningen

Baspaket 900 poäng + påbyggnadspaket 500 poäng + valbara gymnasiegemensamma kurser 200 p = totalt 1500 poäng.

Studieformer att välja mellan

 • klassrumsundervisning
 • distansundervisning

I vår digitala lärplattform hittar du studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Vanliga frågor

Totalt läser du 1500 poäng. Du som har gått i svenskt gymnasium kan tillgodoräkna dig vissa kurser. En utbildning på 1500 poäng tar 1,5 år om du läser på heltid.

Elevassistent bas 900 poäng (A+B-nivå)

 • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100 p
 • Kommunikation (PEDKOU0) 100 p
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100 p
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100 p
 • Människors miljöer (PEDMÄI0) 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100 p

Elevassistent påbyggnadspaket 500 poäng (C-nivå)

 • Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100 p
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200 p
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) 100 p
 • Gymnasiearbete (GYARBF) 100 p

Valbara gymnasiegemensamma kurser 200 poäng

 • Samhällskunskap 1a1 (50 p)
 • Naturkunskap 1a1 (50 p)
 • Svenska som andraspråk eller Svenska 1 (100 p)

Ja, i flera av kurserna ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och individuella behov.

 1. Gå in på Stockholms stads webbplats.
 2. Logga in med mobilt bank-id.
 3. Välj ”ny ansökan”.
 4. Välj ”kurspaket” och sök fram din utbildning. Sök genom att uppge kurskoden, se nedan.
 5. Beslut om antagning sker hos kommunen.
 6. Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.
PAKETNAMN PAKETKOD
Elevassistent KLASSRUM
Barn och fritid, A+B-nivå, Klassrum, Aug -19 ED10BFBK19
Barn och fritid, C-nivå, Elevassistent, Klassrum, Aug -19 ED10BFPEK19
Elevassistent DISTANS
Barn och fritid, A+B-nivå, Distans, Aug -19 ED10BFBD19
Barn och fritid, C-nivå, Elevassistent, Distans, Aug -19 ED10BFPED19

Vår skola ligger i fräscha lokaler på Liljeholmen i Stockholm. Du tar dig enkelt dit med buss eller tunnelbana.

Adress: Mejerivägen 9, 117 61 Stockholm

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan.

Elevassistenter arbetar inom skolan. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetsmarknaden för elevassistenter förväntas vara i balans under det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb.

Du som vill läsa till elevassistent bör ha följande förmågor:

Ansvarsfull: Elevassistenter är ett viktigt stöd för de elever man arbetar med. Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål.

Social förmåga: Elevassistenten behöver kunna skapa goda relationer till de elever man arbetar med och även till annan personal och lärare på skolan.

Tålmodig: Arbetet med att skapa förtroende och stödja elever sker ibland på lång sikt och det är viktigt att kunna ha tålamod.

Utbildningen är kostnadsfri. Du behöver bara betala för kurslitteraturen. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Ja, vi erbjuder även utbildning till barnskötare. Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Som barnskötare ansvarar man tillsammans med förskolläraren för barnen.

Ansök här Läs mer om utbildningen
Elevassistent

Jag vill veta mer!

Vill du veta mer om utbildningen? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Jag samtycker till att angivna personuppgifter lagras av Eductus i syfte att kunna hantera mitt önskemål om mer information kring tjänsten Stöd och matchning. För mer information om dataskyddsförordningen läs här. Vill du ändra dina uppgifter eller dra tillbaks ditt samtycke gör du det enkelt genom att kontakta marknad@eductus.se.

Viktiga datum

Start: 14 oktober 2019
Sista ansökningsdag: 18 augusti 2019

Öppet hus och webbstuga

På öppet hus kan du ställa frågor till våra lärare och få hjälp med din ansökan.
Datum: 31 juli, 7, 14 och 15 augusti
Tid: 13:00 – 15:00

Vi finns på Mejerivägen 9, Liljeholmen.