×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
vum

Vidareutvecklad matchningstjänst (VUM)

Vidareutvecklad matchningstjänst - en utveckling av Rusta och matcha

Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att utveckla deras matchningstjänst med grund i ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Den vidareutvecklade matchningstjänsten kommer att utgå ifrån den befintliga tjänsten Rusta och matcha.

Den vidareutvecklade matchningstjänsten kommer fortsatt att vara upphandlad enligt lagen om valfrihet. Det innebär att deltagarna i tjänsten själva väljer hos vilken leverantör de vill genomföra tjänsten.

De områden man bland annat tittar på nu för den vidareutvecklade matchningstjänsten är ersättningsmodellen till leverantörer, att tjänsten ger det stöd den förväntas till deltagarna och att utbudet av matchningstjänsten ska vara likvärdig över hela landet. Hur stora förändringar som blir och om det blir en helt ny tjänst eller en uppdatering av den befintliga är ännu inte klart. Blir det en helt ny tjänst väntar också en ny upphandling och nya avtal.

Den vidareutvecklade matchningstjänsten införs troligen i början av 2023 och då i samband med att ett nytt regelverk sätts på plats. Arbetsförmedlingen kommer med mer information och eventuell ny upphandling av tjänsten under hösten 2022.

Eductus är idag en etablerad och uppskattad leverantör av Rusta och matcha. Vi ser framemot att ta del av mer information kring den vidareutvecklade matchningstjänsten och att vara leverantör av matchningstjänster även i framtiden.

rusta och matcha coachning

Läs mer om nuvarande matchningstjänst

Rusta och matcha