Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Vård- och omsorgscollege

Arbetsliv och utbildning i samverkan – för ökad kompetens och kvalitet

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Syftet är att tillsammans höja kompetensen och kvaliteten samt öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg.

amverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel. För att få kallas vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda.

Vad ingår i vård- och omsorgsutbildningen enligt Vård- och omsorgscollege?

För att få diplom ska du ha läst 1500 poäng ur Vård- och omsorgsprogrammet, varav 1100 poäng programgemensamma ämnen, 300 poäng fördjupning samt 100 poäng gymnasiearbete.

Programgemensamma ämnen

  • Hälsopedagogik – 100 poäng
  • Medicin 1 – 150 poäng
  • Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
  • Psykiatri 1 – 100 poäng
  • Psykologi 1 – 50 poäng
  • Samhällskunskap 1a2 eller 1a1 om förkunskaper saknas – 50 poäng
  • Specialpedagogik 1 – 100 poäng
  • Svenska 2 eller 1 om förkunskaper saknas – 100 poäng alternativt Svenska som andraspråk 2 eller 1 om förkunskaper saknas – 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 2 – 150 poäng

Hur kan jag visa arbetsgivaren att jag är undersköterska enligt Vård- och omsorgscolleges definition?

Du som läser vård och omsorgsutbildning hos en certifierad utbildningsanordnare får ett diplom efter avslutad utbildning.

Varför är det bra med ett diplom?

Arbetsgivaren vet att du har en utbildning som följer kvalitetskrav som Vård- och omsorgscollege satt upp. Det garanterar kvaliteten i utbildningen och är meriterande när du söker arbete. Diplomet kan även vara en sporre  för dig som går på vård och omsorgsutbildningen att fullfölja studierna och prestera lite mer.

Vem kan skriva ut diplom?

Certifierade utbildare har rätt att skriva ut diplom till elever som avslutat sin utbildning inom ett vård- och omsorgscollege.

Vill du veta mer?

Carina Svedenberg Widqvist, skolledare
T: 019-601 79 60
M: 072-701 90 62
E: carina.svedenbergwidqvist@eductus.se