Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Svenska som andraspråk grundläggande (SVA Grund)

Ansök här

Utveckla din förmåga att kommunicera på svenska och utveckla tillit till din egen språkförmåga. Den här kursen lär dig utveckla din förmåga att förstå både talad och skriven svenska.

Om kursen

Kursen ger dig med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att du stärker din flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till din egen språkförmåga.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk får du lära dig utveckla din förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • välja och använda språkliga strategier
  • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera innehållet

Kursen är på totalt 700 poäng och är indelad i fyra delkurser:

  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1, GRNSVAA, 100 poäng
  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, GRNSVAB, 200 poäng
  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, GRNSVAC, 200 poäng
  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, GRNSVAD, 200 poäng

Kursinformationen är hämtad från Skolverkets webbplats, vill du veta mer om innehållet i kursen gå vidare till skolverket.se.

Ansök här

Fakta om kursen

Kurskod

GRNSVA2

Poäng

700

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Grundläggande

Studieform

Flexibel

Studietid

Dagtid

Studietakt

Individanpassad

Praktisk information

Alla kurser söks hos Halmstad Lärcentrum

Samarbetspartner

Halmstad Lärcentrum

Mer om Halmstad Lärcentrum

Eductus Halmstad