Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Svenska för invandrare SFI

Sfi är en kvalificerad språkutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du lär dig läsa, skriva, tala och förstå svenska. Genom att studera Sfi kommer du snabbare in i det svenska samhället. Det ger dig möjlighet att studera vidare eller skaffa ett arbete.

Vår Sfi-utbildning utgår från dig och dina behov. Du studerar i den takt och form som passar dig bäst. På många av våra orter kan du studera både dag- och kvällstid. Våra lektioner varvas med föreläsningar, digitala studier och självstudier. Självklart kan du kan kombinera kurser inom Sfi med studier i grundläggande utbildning, gymnasial vuxenutbildningpraktik, jobb eller annan sysselsättning.

Kurser och studievägar inom Sfi

Inom Sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

  • Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Anmälan – vart vänder jag mig om jag vill börja på Sfi?

Kontakta din hemkommun för att ansöka till Sfi. Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen till någon av våra skolor inom en månad från din anmälan.

Vem kan läsa Sfi?

Sfi är för dig som inte har svenska som modersmål eller saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du kan studera sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

 

Varför välja Eductus?
  • Vår sfi-utbildning utgår från dig och dina behov
  • Vi ger dig snabbaste vägen till svenska språket
  • Vi ger dig snabbaste vägen till ett arbete eller högre studier

Läs mer om Avesta

Avesta är en tätort samt centralort i Avesta kommun, Dalarnas län belägen utmed Dalälven i södra Dalarna. Till tätorten räknas även Karlbo, Krylbo och Skogsbo. Avesta är främst känd för sin järn- och stålindustri, men har även haft kopparindustri och myntverk. Världens största mynt, ett tiodalers plåtmynt à 19,7 kg, är tillverkat i Avesta och finns att beskåda på ortens myntmuseum. Avesta ligger i det sydöstra hörnet av landskapet Dalarna, men ingår också i den kulturgeografiska enheten Bergslagen. Bergslag betecknar från 1200-talet en korporation eller ett område med privilegium på berghantering. Fram till 1859, då privilegierna upphörde, fanns här ett silverbergslag (Sala gruva), ett kopparbergslag (Falu gruva) och 17 järnbergslag. Bergslagen, som sammanfattande namn på hela området, börjades användas under 1600-talet.

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Samarbetspartner

Avesta kommun

Mer om Avesta kommun

Eductus Avesta

Kontakt Avesta

Marit Isacsson

Administratör
marit.isacsson@eductus.se
010-142 12 99
Avesta

Mona Bodin

Skolledare
mona.bodin@eductus.se
010-142 12 89
Kungsgatan 2C
Avesta