Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Service och försäljning

Kontakta Arbetsförmedlingen

Är du intresserad av att jobba med service? Vi erbjuder två yrkesinriktade utbildningar för dig som vill arbeta inom detaljhandeln eller som företagssäljare. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig möjlighet att träna praktiska moment på en arbetsplats.

Utbildningarna ger dig de grundläggande kunskaper som behövs för att jobba inom serviceyrken i detaljhandeln eller som företagssäljare. Utbildningen vänder sig till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Om utbildningen

Vi startar med en förberedande utbildningsdel på 2 veckor. Här får du veta mer om branschen och om vilka jobb som finns inom respektive yrkesinriktning samt vilka kunskaper som krävs för att få jobb. Efter den förberedande delen fortsätter utbildningen med en grundläggande serviceutbildning. Den grundläggande delen kan antingen läsas separat eller i kombination med en yrkesinriktad utbildning. Vi erbjuder två olika yrkesinriktade utbildningar, företagssäljare och detaljhandel.

Utbildningsupplägget är flexibelt och rikttiden kan skilja beroende på förkunskaper och/eller individuella behov som t.ex. särskild anpassning för parallella aktiviteter såsom SFI (svenska för invandrare) eller Yrkessvenska. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningarna anpassas efter den lokala efterfrågan på arbetsmarknaden och sker i nära samarbete med arbetsgivare. Rekryteringsutbildningar i samarbete med företag kan komma att vara aktuella. Utbildningen bedrivs på heltid (100%) och i förekommande fall även på halvtid (50%).

Vilka kurser ingår?

Förberedande utbildning (rikttid 2 veckor)

Utbildningen är av orienterande karaktär. Du får information om branschen och vilka krav som ställs av arbetsgivarna. Tillsammans görs en kartläggning och framtida plan utifrån dina förutsättningar och mål. Exempel på innehåll: Studiebesök, Yrkesinformation, Kartläggning, Teoretiska och praktiska prova-på-moment.

Grundläggande Service (rikttid 3 veckor)

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om service och kommunikation. Den kan användas som en fristående utbildningsdel eller i kombination med en yrkesinriktad utbildning. Exempel på innehåll: Service-, Kommunikations-, Säljkompetens, DISC-analys (beteendestilsanalys).

Yrkesinriktning detaljhandel (rikttid 12 veckor)

Utbildningen ger dig kompetens för ett arbete inom butiksförsäljning. Innehållet består av teoretiska och praktiska moment. Du får övergripande kunskaper om dagligvaruhandel och fackhandel. Exempel på innehåll: Branschkunskap, Digital-, Hållbarhets-, Kommunikations-, Sälj-, Service-, Handlarkompetens, Karriärvägar.

Yrkesinriktning företagssäljare (rikttid 18 veckor)

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom företagsförsäljning, antingen som innesäljare eller som utesäljare. Exempel på innehåll: Säljträning, Kommunikation, Marknadsföring, Förhandlingskunskap, Affärsekonomi, Projektmetodik, Hållbarhetskompetens.

Ingår arbetsplatsförlagt lärande?

Ja. Arbetsplatsförlagt lärande är ofta en framgångsfaktor för att få jobb. Där får du möjlighet att omsätta det du lärt dig under utbildningen i verkligheten. Det är därför en viktig del av serviceutbildningen.

Hur anmäler jag mig?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att ta reda på vilka möjligheter du har för att få delta.

Kontakta Arbetsförmedlingen

Fakta om utbildningen

Utbildningsnummer

KA-nummer 10061988

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Arbetsmarknad

Studietid

Dagtid

Studietakt

Halvtid, Heltid

Samarbetspartner

Arbetsförmedlingen

Mer om Arbetsförmedlingen

Eductus Örebro

Kontakt Örebro

Niklas Nyholm

Ansvarig Stöd och matchning
niklas.nyholm@eductus.se
019-601 79 42
Örebro