Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Naturorienterande ämnen fortsättningskurs

Ansök här

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Om kursen

I kursen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö, och samhälle,
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Innehåll

Kropp och hälsa

 • Människans fysiska och psykiska hälsa. Sjukdom, virus, infektioner och smittspridning, antibiotika och resistenta bakterier.
 • Sexualitet, relationer och jämställdhet.
 • Kroppens celler, organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Matens näringsämnen och deras funktion i kroppen. Relationen mellan kropp och hälsa.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Miljö

 • Naturvetenskapliga modeller för att beskriva och förklara till exempel växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Ekosystemens energiflöden och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den, till exempel inom jordbruk och fiske.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Energi

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön och påverkan på klimatet.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar, experiment och fältstudier. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mätningar vid systematiska undersökningar och i samband med detta använda mätutrustning.
 • Naturvetenskapliga modeller och teoriers användbarhet och begränsningar.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom det naturvetenskapliga området och deras betydelse för teknik, miljö, samhälle och människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, fysik och kemi.

Ansök här

Fakta om kursen

Kurskod

GRNNOB2

Poäng

200

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Grundläggande

Studieform

Flexibel, Klassrum

Samarbetspartner

Halmstads kommun

Mer om Halmstads kommun

Eductus Halmstad