Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Lokalvårdsutbildning

Kontakta Arbetsförmedlingen

Lokalvårdsutbildningen är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du får praktisk och teoretisk kunskap för att jobba inom städ, hemservice, sanering eller som servicevärd inom vården. Utbildningen anpassas efter den lokala efterfrågan på arbetsmarknaden och sker i nära samarbete med arbetsgivare.

Det finns möjlighet att utbildningar erbjuds som rekryteringsutbildningar, d.v.s. utbildning av en eller flera personer riktat mot ett behov som uppstår hos ett företag.

I samtycke med Arbetsförmedlingen finns möjlighet att komplettera utbildningen med yrkesbevis/certifiering i PRYL och SRY.

 • Det övergripande målet med utbildningen är att den arbetssökande efter genomgången utbildning har rustats teoretisk och praktiskt och med det fått en yrkesutbildning anpassad till branschen så att hen får anställning.
 • Utbildningen innehåller både teori med lärare i klassrum och praktik ute på en arbetsplats.
 • Utbildningen levereras i form av moduler som sätts samman till olika utbildningspaket. Den är på heltid och är uppdelad i två moduler, testmodul följt av yrkesutbildningsmodul.
 • Testmodul är 2 veckor i syftet att ta reda på om utbildningen passar dig.
 • Yrkesutbildningsmoduler innehåller 4 olika inriktningar
  • Lokalvård – rikttid 12 veckor
  • Hemservice – rikttid 11 veckor
  • Servicevärd inom vården – rikttid 10 veckor
  • Sanering – rikttid 12 veckor

Du lär dig bland annat:

 • Arbetsteknik och metodik
 • Arbetsplanering
 • Städredskap manuella och maskiner
 • Städmetoder dagliga (fönsterputs ingår)
 • Ergonomi/arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Materialkännedom; golv-och inredningsmaterial
 • Service/kvalitet/kundbemötande
 • Organisation och ekonomi
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt till utbildningen.

Samordnare Lokalvårdsutbildning Umeå
Bodil Kero
bodil.kero@eductus.se
090-15 51 57 / 0702-34 65 89

 

Kontakta Arbetsförmedlingen

Fakta om utbildningen

Utbildningsnummer

KA-10060044

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Arbetsmarknad

Samarbetspartner

Arbetsförmedlingen

Mer om Arbetsförmedlingen

Eductus Umeå

Kontakt Umeå

Bodil Kero

Samordnare/handledare Rusta och Matcha samt Lokalvårdsutbildning
bodil.kero@eductus.se
090-15 51 57 / 0702-34 65 89
Umeå