Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Kultur- och idéhistoria

Ansök här

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.
 • Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.
 • Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
 • Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar.
 • Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.
 • Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel.
 • Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget.
 • Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.
 • Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.
 • Ansök här

  Fakta om kursen

  Kurskod

  KOSKUL0

  Poäng

  100

  Typ

  Kurs

  Utbildningsform

  Komvux

  Nivå

  Gymnasial kurs

  Startdatum

  Löpande intag på distans och 2 ggr/år på klassrumsundervisning. För exakta datum se kommunens hemsida.

  Studieform

  Distans

  Studietakt

  Deltid, Heltid

  Praktisk information

  Kursutbud och vilka kurser som startar kan variera beroende på söktryck

  Samarbetspartner

  Lerums kommmun

  Mer om Lerums kommmun

  Eductus Lerum

  Kontakt Lerum

  Mattias Andersson

  Biträdande skolledare
  mattias.andersson@eductus.se
  031-10 52 06
  Alingsåsvägen 7
  Lerum