Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Jobbpeng bas / Språk- och arbetsintroduktion

Ansök här

Vi hjälper dig som har Jobbpeng från Arbets- och Företagsenheten eller uppbär ekonomiskt bistånd från Nacka Kommun till jobb, praktik, arbetsträning eller utbildning. Du får en egen coach som inspirerar, utvecklar och utmanar dig. Du bemöts med lyhördhet och respekt.

Om utbildningen

Aktiviteterna utgår från dig och dina behov, önskemål, förutsättningar och möjligheter. Vi planerar helt enkelt stegen framåt i en takt som passar dig. Hos oss får du en egen personlig coach. Tillsammans formar ni ett mål för framtiden och utifrån detta upprättas en genomförandeplan med olika insatser. Målet är egen försörjning via arbetsträning, praktik eller studier som leder till jobb. Du har kontinuerlig kontakt med din coach genom personliga samtal, telefon och e-post.

Vi har välutbildade coacher och personal. Utöver coachning finns ett flertal olika insatser och aktiviteter som du kan ta del av utifrån dina egna behov.

Exempel på insatser och aktiviteter som ingår i vårt erbjudande:

 • Personlig coachning med välutbildade coacher.
 • Företags- och arbetsgivarkontakter, matchning och rekryteringsträffar.
 • Arbetspraktik. Prova-på arbete och/eller studier.
 • Arbetsträning/arbetsprövning eller sysselsättningsplats
 • lntervjuträning. Vi kan även följa med dig till arbetsgivaren på intervjun om du önskar
 • Studie- och yrkesvägledning koordineras.
 • Öppna datorrum.
 • Skriv ut, kopiera CV, ringa arbetsgivare utan kostnad.
 • Lär dig skriva CV och personligt brev.
 • Språkstöd, yrkessvenska och stödsamtal.
 • Personlig utveckling, motiverande samtal och kartläggning av dina förmågor.
 • Karriärcoachning.

Vad leder utbildningen till?

Skapar en väg till arbete utifrån dina förutsättningar. Arbetsmiljön anpassas efter din förmåga och dina behov och du har stöttning hela vägen.

För vem passar utbildningen?

 • Dig som uppbär bistånd eller har jobbpeng från Arbets- och företagsenheten från Nacka kommun.
 • Personer för omställning inom Trygghetsrådet, TRR.
 • Ensamkommande flyktingbarn eller flyktingar som behöver individuell insats för att lära sig om Sverige och komma närmare jobb och försörjning.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga

Varför välja Eductus?
 • Allt utgår från dig, det du vill, det du kan och det du behöver.
 • Våra coacher har stor erfarenhet och kunskap om rehabilitering till arbete.
 • Våra aktiviteter ger resultat!

 

Ansök här

Fakta om aktiviteten

Typ

Aktivitet

Utbildningsform

Komvux

Studieform

Individanpassad

Studietakt

Individanpassad

Praktisk information

Ansök om plats genom Nacka kommun, Arbets- och företagsenheten, 08-718 80 00. Välj Eductus som jobbexpert.

Samarbetspartner

Nacka kommun

Mer om Nacka kommun

Eductus Nacka