Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Engelska 5

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. 
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. 

Reception 

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. 
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. 
 • Skönlitteratur och annan fiktion. 
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. 
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. 
 • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. 
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. 

Produktion och interaktion 

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. 
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter. 

Fakta om kursen

Kurskod

ENGENG05

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial kurs

Startdatum

1 gång/månad

Studietid

Dagtid

Studietakt

Deltid, Heltid

Praktisk information

Vi erbjuder en flexibel utbildning där du har en grupptillhörighet och där våra lärare finns på plats i skolan. I utbildningen kombinerar vi lärarledda lektioner med handledning och studier via vår lärplattform.


Du ansöker via Östersunds kommun.

Eductus Okategoriserade