Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Elevassistent | Barn och fritid | Nacka

En utbildning som leder till jobb!

Vi erbjuder en Komvux yrkesutbildning inom barn och fritid. Efter utbildningen blir du elevassistent. Du kan läsa utbildningen i klassrum eller på distans.

Du kan söka klassrum fast vi är mitt i en pandemi. Vi bedriver fjärrundervisning under gällande restriktioner men så fort det går kommer vi att lägga om till klassrumsundervisning igen. I början med små grupper för att sedan när pandemin är över ha hela klasser på plats igen. Våra yrkesutbildningar finns på Mejerivägen 9.

Vill du göra skillnad för barn som behöver extra stöd i skolan?

I så fall är utbildningen till elevassistent intressant för dig. Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. En viktig roll, som gör skillnad för andra. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan också vara elever med annat modersmål än svenska som behöver hjälp i skolan.

Så här gör du en ansökan (instruktion i pdf-format)

Om utbildningen

Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärarande via vår lärplattform, workshops, föreläsningar och praktik (APL). Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.

För att göra undervisningen flexibel och individanpassad används vår lärplattform där kurserna finns upplagda. På lärplattformen finns studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter.

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå. Du kan även komplettera din utbildning med Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1 och gymnasiearbete.

Vanliga frågor om utbildningen –>


Hur ansöker man?

Ansökan sker via Stockholms stads webbplats.
Se instruktioner här (öppnas som pdf).


Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan, alternativt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och indivi­duella behov.

Hur lång är utbildningen?

Du läser utbildningen på heltid i 60 veckor.

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur kostar och den står du för själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det finns olika bidrag och lån, kontakta CSN för att ta reda på mer.

Ingår praktik i utbildningen?

I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Minst 15% av utbildningstiden genomförs som APL. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Alla som ska ut på APL behöver ha ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan läsa mer på polisen.se. Tänk på att fixa det i god tid innan, då det kan ta tid att få det. Redan i kurs nummer två i utbildningen kommer du att behöva det. 

 

Vilka arbetsuppgifter har en elevassistent?

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan.

Vilka arbetsplatser kan man jobba på?

Som elevassistent arbetar du inom skolan. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Hur ser arbetsmarknaden för elevassistenter ut?

Arbetsmarknaden för elevassistenter förväntas vara i balans under det närmaste året. Detta innebär att det finns ungefär lika många jobb att söka som det finns personer som kan ta dessa jobb. Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren. Tillgången på elevassistenter bedöms vara tillräcklig för att möta efterfrågan på ett års sikt. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika delar av landet.

Vilka kurser ingår?

 • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100 p
 • Kommunikation (PEDKOU0) 100 p
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100 p
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100 p
 • Människors miljöer (PEDMÄI0) 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100 p

Fördjupning elevassistent 

 • Barns lärande och växande (PEDBAS0), 100 p
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0), 200 p
 • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02), 100 p

Valbar kurser 

 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska som andraspråk 1, 200 p
 • Svenska 1, 100 p
 • Komvuxarbete, 100 p

För vem passar utbildningen?

Du som vill läsa till elevassistent bör ha följande förmågor:

 • Ansvarsfull: Elevassistenter är ett viktigt stöd för de elever man arbetar med. Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål.
 • Social förmåga: Elevassistenten behöver kunna skapa goda relationer till de elever man arbetar med och även till annan personal och lärare på skolan.
 • Tålmodig: Arbetet med att skapa förtroende och stödja elever sker ibland på lång sikt och det är viktigt att kunna ha tålamod.

Varför välja Eductus
 • Vi har lång erfarenhet av vuxenutbildning.
 • Våra lärare har lång erfarenhet av branschen och bred kompetens.
 • Vårt mål är att du ska få jobb – det är därför vi finns till.

Fakta

Poäng

1400 - 1550

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial yrkesutbildning

Eductus Nacka

Kontakt Nacka

Camilla Rosengren

Rektor Vård och omsorg
camilla.rosengren@eductus.se
0761-02 95 34
Stockholm