Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Demensutbildning för vårdpersonal

Ansök här

För att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom så rekommenderar Socialstyrelsen att vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning i grundläggande demenskunskaper och bemötande av personer med demenssjukdom. Detta gäller för all hemtjänst personal. Vi erbjuder nu en sexveckorskurs med studietid tre timmar per vecka.

Kursinnehåll

Gymnasiekursen Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng

 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom. Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse. Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka. Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Webbutbildningar via Demenscentrum

Upplägg

Du studerar under sex veckor och väljer om du vill studera på eftermiddag eller kvällstid. Undervisningen sker på onsdagar kl 13.00 – 16.00 eller 16.00 – 19.00.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och redovisningar på skolan samt hemstudier. Kursen har sex delmoment, ett per vecka. Varje moment innehåller föreläsningar utifrån kurslitteratur och Skolverkets kunskapskrav, grupparbeten och enskilda inlämningsuppgifter utifrån innehållet i momentet. Redovisning av grupparbeten sker antingen muntligt eller skriftligt via mail inom 5 dagar.

Efter fullgjord utbildning får du gymnasiebetyg samt diplom på genomförda moment. Betyget kan läggas till din undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning, samt diplom från genomförda webbutbildningar.

Plats

Föreläsningar sker i Eductus lokaler på Experimentgatan 7 i Nacka.

Förkunskapskrav

Betyg i SFI D eller högre (SVA Grund, 1, 2, 3).

Kostar det något?

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad hos CSN. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. I denna utbildning använder vi boken Vård och omsorg vid demenssjukdom. ISBN: 52319666. Pris 355 kr exkl moms.

Ansökan

Du ansöker via Nacka kommun.

 

 

 

Ansök här

Fakta om utbildningen

Typ

Utbildning

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Gymnasial yrkesutbildning

Längd

6 veckor

Studieform

Klassrum

Studietid

Dagtid, Kvällstid

Studietakt

Deltid

Praktisk information

3 timmars undervisning per vecka

Samarbetspartner

Nacka kommun

Eductus Nacka

Kontakt Nacka

Eva Bruhn

Tf. Skolledare/rektor
eva.bruhn@eductus.se
0761-02 07 42

#eductus