×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vår lärplattform

Logga in

Vår lärplattform Omniway

Vår digitala lärplattform Omniway är en webbaserad kursmiljö som används som komplement till traditionell undervisning och för flexibelt lärande. Här möter kursdeltagare/elever sina lärare i virtuella klassrum där man kan lägga ut kursinformation och kursmaterial, dela dokument samt kommunicera med varandra på ett säkert sätt.

Beroende på utbildning tillhandahåller lärplattformen digitalt kursinnehåll i form av text, länkar, dokument och rörlig media. Den innehåller också skyddad inlämningsmapp för redovisningsuppgifter.

Vid start får du inlogg

I samband med kursstart introducerar vi dig i vår lärplattform samt hur vi använder den i undervisningen.


På lärplattformen hittar du:

  • kursupplägget
  • din studieplan
  • instuderingsfrågor
  • uppgifter, prov och länkar med mera
  • skriftlig handledning och feedback av din lärare

Utöver detta kommer din lärare också att bjuda in dig till lektioner.

Kontakta oss för mer information!