Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Vad är DISC-analys?

En DISC-analys ingår i flera av våra tjänster och är en beteendestilsanalys. Du kan till exempel få göra den om du går Stöd och matchning hos oss.

DISC är ett analysverktyg som visar hur du agerar individuellt och i grupp. Det är ett mycket bra diskussionsunderlag när vi pratar om vilken typ av yrke och arbetsplats som passar dig.

Så går det till

Du gör DISC-analysen via webben. Du får en personlig rapport som du går igenom med din coach. Vi gör ofta DISC-analysen i kombination med en drivkraftsanalys. På så sätt får du ytterligare en dimension till resultatet. Våra genomförare är utbildade och certifierade att genomföra DISC- och drivkraftsanalyser.

Så kan du använda DISC-analysen

Analysen är ett bra underlag för öka din självinsikt bli klar över hur du ska gå vidare i ditt jobbsökande. Du får lättare att förstå hur du samarbetar i grupp, hur du tolkar och kommunicerar med andra människor och hur du undviker och löser konflikter.

 Kort om DISC-analys

  • DISC är ett av världens mest använda analysverktyg.
  • DISC beskriver ditt beteende samt hur du anpassar dig till en viss miljö eller omgivning.
  • Du får veta hur du reagerar i olika situationer, hur du kan utveckla dig och vilka du passar bäst att jobba ihop med, samt hur du bemöter och hanterar personer med olika beteendestilar.

DISC-analysens pusselbitar

I DISC används färger för att klargöra olika beteendestilar. Vilken färg har du mest utav?