×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vårdbiträde

yrkesutbildning

Yrkesutbildningen till vårdbiträde är på 800 poäng.
Vårdbiträden jobbar med praktiskt omsorgsarbete. Genom utbildningen får du den kompetens som krävs.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Utbildningen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik utbildningsinformation.

Om utbildningen till vårdbiträde

Vi erbjuder en komvuxutbildning på gymnasial nivå för dig som vill bli vårdbiträde. Utbildningen passar dig som vill jobba med praktiskt omsorgsarbete samt stödja vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som vårdbiträde utför du arbetsuppgifter som bland annat innebär praktisk omsorg och hemskötsel. Du arbetar i team med undersköterskor och sjuksköterskor, tillsammans ser ni till att avdelningen fungerar.

Utbildningen är en säker väg till jobb. Behovet av arbetskraft inom yrket finns och du får redan under utbildningen praktisera dina kunskaper på en arbetsplats.

Studieupplägg

Utbildningsupplägget är flexibelt och anpassas efter dina förutsättningar, förkunskaper och individuella behov. Vi har lärare som finns här för dig och hjälper dig med dina studier. Du kommer ha lärarledda lektioner samt använda vår lärplattform där kurserna samt studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter finns tillgängliga.

Praktik ingår

Praktik, eller APL (arbetsplatsförlagt lärande) som det heter, ingår i utbildningen. Där får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi väljer noggrant ut och kvalitetssäkrar arbetsplatserna. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Betyg

Utbildningen är betygsgrundande på gymnasial nivå.

Förkunskaper som krävs

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Heltidsstudier

Utbildningen är på heltid (100%) och du läser den på ungefär 40 veckor.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

Den fortsatt växande befolkningen och den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre personer, leder till ett ökat vårdbehov de kommande åren. Fler vårdbiträden behövs.

Framtida arbetsplatser

Vårdbiträden kan arbeta inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende. De största arbetsgivarna är kommuner men privata arbetsgivare finns också.

Bra egenskaper hos dig som vill bli vårdbiträde

Att läsa till vårdbiträde passar dig som har följande förmågor:

Empatisk förmåga
Som vårdbiträde behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga
Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet
Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga
I arbetet samarbetar man med andra i samma roll, annan vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam
Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Vår skola ligger på Mejerivägen i Stockholm. Läs mer om skolan här.

Vår skola ligger på Mejerivägen i Stockholm. Läs mer om skolan här.

Nästa start
3

januari 2022

Kursinformation

Sökbar i: Stockholms stad

Studieform Distans, Klassrum

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Nacka (klassrumsutbildningen sker på vår skola i Stockholm på Mejerivägen)

Studieform Distans, Klassrum

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Värmdö

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Danderyd

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Täby

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Vallentuna

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Vaxholm

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Österåker

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Sigtuna

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Sollentuna

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Solna

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket

Sökbar i: Upplands Väsby

Studieform Distans

Poäng 800

Förkunskaper Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

Utbildningstyp Yrkespaket


Vanliga frågor

Vad arbetar vårdbiträden med?

Som vårdbiträde arbetar du med praktiskt omsorgsarbete inom äldreomsorgen, som stöd till personer med funktionsnedsättning eller inom hälso- och sjukvården. En vanlig arbetsplats är på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. Kommuner är de största arbetsgivarna men det finns privata arbetsgivare också.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Vårdbiträde - kurser som ingår

Poäng

 
800
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01
100
Summa 800

Nya tider för Öppet hus kommer inom kort

Framtidsyrke - välj ett yrke där du behövs!

Vårt mål är att du ska få jobb. Det är därför vi finns till.
Våra yrkesutbildningar erbjuds just därför, för att arbetskraft inom dessa branscher behövs.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteraturen och studiematerial kostar, det betalar du för själv.

Undersköterska 1500 poäng

Läs till undersköterska istället – en liknande utbildning.
Kanske passar den här utbildningen dig bättre? Läs mer om vår yrkesutbildning till undersköterska här.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.