×

 

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vård- och omsorgsarbete 1

gymnasial nivå

Vård- och omsorgsarbete 1 är en kurs på 200 poäng.
Lär dig mer om vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om vård- och omsorgsarbete 2

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete.

I kursen behandlas vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.
 • Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 • Förmågan att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
 • Förmågan att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet samt om hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation och ansvarsområden.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Självbestämmande och integritet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholms stad, Eductus Stockholm (Mejerivägen)

Studieform distance

Studietid Dagtid

Poäng 150

Förkunskaper Vård- och omsorgsarbete 1

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datum

Sista ansökan: 11 jul 2021 Studiestart: 6 sep 2021

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.