×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vård- och omsorgsarbete 1

gymnasial nivå

Vård- och omsorgsarbete 1 är en kurs på 200 poäng.
Lär dig mer om vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om vård- och omsorgsarbete 1

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete.

I kursen behandlas vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Du får kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.
 • Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras.
 • Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Förmågan att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
 • Förmågan att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Kunskaper om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
 • Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
 • Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 • Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
 • Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
 • Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
 • Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
 • Tekniska och andra hjälpmedel.
 • Datoranvändning och säker informationshantering.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 200

Kurskod VÅRVÅR01

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datum


Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Sista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.