×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vård och omsorg specialisering

gymnasial nivå

Vård och omsorg specialisering är en kurs på 100 poäng.
Du får fördjupa dina kunskaper inom ett valt kunskapsområde.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om vård och omsorg specialisering

I vård och omsorg specialisering fördjupar du dina kunskaper inom ett kunskapsområde du väljer själv.

Du får utveckla din förmåga att använda relevanta begrepp och teorier inom det valda kunskapsområdet samt får förståelse av hur dessa kan omsättas i praktiken. 

I kursen lär du dig:

 • Förmågan att använda begrepp och teorier inom det valda kunskapsområdet.
 • Förmågan att söka och värdera information från olika källor.
 • Förmågan att planera och utföra uppgifter inom det valda kunskapsområdet samt att utvärdera den egna arbetsinsatsen.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
 • Förmåga att kommunicera och anpassa sin kommunikation till olika sammanhang.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Begrepp och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
 • Granskning, tolkning och värdering av information från olika källor.
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård eller psykiatri.
 • Planering och utvärdering av arbetsuppgifter inom kunskapsområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt relevant för kunskapsområdet.
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för vård- och omsorgsverksamheten.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 100

Kurskod VADVAD00S

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datumSista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021

Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.