×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Svenska som andraspråk - Sigtuna

grundläggande nivå

Svenska som andraspråk grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 700 poäng.
Svenska som andraspråk ger dig som har ett annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om svenska som andraspråk grundläggande

I svenska som andraspråk grundläggande utvecklar du dina kunskaper i och om svenska språket. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Du får lära dig om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang och medier

I kursen lär du dig:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Sakprosatexter och berättande texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Välja och använda språkliga strategier.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera innehållet.

Delkurser

Svenska som andraspråk grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 700 poäng.

Så här är det indelat:

 • Svenska som andraspråk nationell delkurs 1 är på 100 poäng
 • Svenska som andraspråk nationell delkurs 2 är på 200 poäng
 • Svenska som andraspråk nationell delkurs 3 är på 200 poäng
 • Svenska som andraspråk nationell delkurs 4 är på 200 poäng

Kursinformation

Sökbar i: Nacka

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Poäng 700

Kurskod GRNSVA2

Förkunskaper Sfi

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Sollentuna

Studieform Distans

Studietid Individanpassad

Poäng 700

Kurskod GRNSVA2

Förkunskaper Godkänt betyg i sfi, kurs D

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Värmdö

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Förkunskaper Sfi

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Danderyd

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Solna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Täby

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Upplands Väsby

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Vallentuna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Vaxholm

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Österåker

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Sigtuna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Västerås

Studieform Flex

Studietid Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Förkunskaper Sfi

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Sökbar i: Eskilstuna

Studieform Klassrum

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.