×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Svenska som andraspråk

grundläggande nivå

Svenska som andraspråk grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 700 poäng.
Svenska som andraspråk ger dig som har ett annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att göra din ansökan.

Om svenska som andraspråk grundläggande

I svenska som andraspråk grundläggande utvecklar du dina kunskaper i och om svenska språket. Ett rikt språk kommer ge dig ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap. Därefter har du möjlighet att studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer.

Du får lära dig om det svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

I kursen lär du dig:

 • Att läsa och skriva
 • Kunna tala, lyssna och samtala i olika sammanhang
 • Sakprosatexter och berättande texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i:

 • Att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Kunna välja och använda språkliga strategier.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Att söka information från olika källor och värdera innehållet.

Delkurser

Svenska som andraspråk grundläggande innehåller fyra delkurser, som sammanlagt är 700 poäng.

Så här är det indelat:

 • Den första är Nationell delkurs 1 är på 100 poäng
 • Den andra är Nationell delkurs 2 är på 200 poäng
 • Den tredje är Nationell delkurs 3 är på 200 poäng
 • Den fjärde är Nationell delkurs 4 är på 200 poäng

Nästa steg:

Kursinformation

Sökbar i: 12 kommuner

Studieform Distans, Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod GRNSVA2

Utbildningstyp Grundläggande kurs, Komvux

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.