×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Svenska

grundläggande nivå

Svenska grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 700 poäng.
Kunskaper i svenska ökar dina chanser i arbetslivet. Det gynnar också dig personligen att ha ett väl utvecklat språk i tal och skrift.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om svenska grundläggande

I svenska grundläggande utvecklar du dina kunskaper i och om svenska språket. Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket utvecklar du din identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

I kursen lär du dig:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Sakprosatexter och berättande texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

Efter kursen har du fördjupade kunskaper i att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor och värdera innehållet.

Delkurser

Svenska grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt 700 poäng.

Så här är det indelat:

 • Svenska nationell delkurs 1 är på 100 poäng
 • Svenska nationell delkurs 2 är på 200 poäng
 • Svenska nationell delkurs 3 är på 200 poäng
 • Svenska nationell delkurs 4 är på 200 poäng

Kursinformation

Sökbar i: Västerås

Studieform Flex

Studietid Dagtid

Poäng 700

Kurskod GRNSVE2

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Sökbar i: Sollentuna

Studieform Distans, Klassrum

Kurskod GRNSVE2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.