×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Specialpedagogik 1

gymnasial nivå

Specialpedagogik 1 är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om specialpedagogik 1

I kursen får du kunskaper i ämnet specialpedagogik som är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin.

I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Du får kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. 

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.
 • Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
 • Förmågan att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
 • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 • Förmågan att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
 • Förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.
 • Förmågan att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
 • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
 • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
 • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
 • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Dagtid

Poäng 100

Kurskod SPCSPE01

Förkunskaper Godkänt på grundläggande nivå

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Viktiga datum

Sista ansökan: 12 dec 2021 Studiestart: 7 feb 2022

Sista ansökan: 16 jan 2022 Studiestart: 14 mar 2022
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.