×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Social omsorg 2

gymnasial nivå

Social omsorg 2 är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om social omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om social omsorg 2

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. I kursen breddar, fördjupar och utvecklar du dina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

I kursen lär du dig:

Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete. Social omsorg är ett kunskapsområde inom det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete men innehåller även aspekter av samhälls- och beteendevetenskap samt pedagogik. Ämnet behandlar social omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

  • Socialtjänstens förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv.
  • Barns förutsättningar och behov samt föräldrars omsorgsförmåga.
  • Olika boendeformer samt sysselsättning och arbete som ett led till ökade möjligheter till stöd för målgrupperna.
  • Sociala och kulturella perspektiv på människan och deras konsekvenser och möjliga lösningar.
  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genomförda insatser utifrån biståndsbedömning.
  • Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation, och stödnätverk.
  • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten, till exempel samordnad individuell plan och frivilliga organisationer.
  • Bemötande utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  • Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst.
  • Brukares behov och önskningar samt helhetssyn inom social omsorg.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans, Klassrum

Poäng 100

Kurskod SOASOC02

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Ansök Ansök

Kontakta oss

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Alla gymnasiala kurser

Det finns fler kurser inom gymnasial komvux. Du hittar hela listan här.

Ansök till den här kursen

Ansökan sker genom vuxenutbildningen i din hemkommun.
Välj din kommun för att ansöka.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.