×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Social omsorg 1

gymnasial nivå

Social omsorg 1 är en kurs på 100 poäng.
I kursen får du kunskaper om arbetsuppgifter inom socialtjänsten samt förmåga att utföra dessa på ett yrkesmässigt sätt.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om social omsorg 1

Ämnet social omsorg har sin grund i praktiskt omsorgsarbete. Social omsorg är ett kunskapsområde inom det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete men innehåller även aspekter av samhälls- och beteendevetenskap samt pedagogik. Ämnet behandlar social omsorg ur ett helhetsperspektiv.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet.
 • Kunskaper om sociala frågeställningar på samhälls-, grupp- och individnivå.
 • Kunskaper om centrala begrepp, teorier och perspektiv inom social omsorg och socialpedagogik.
 • Förmågan att planera, genomföra och dokumentera arbetsuppgifter inom social omsorg.
 • Förmågan att använda tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett socialpedagogiskt, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt.
 • Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra samt förmåga att arbeta med utgångspunkt i den enskilda människans önskemål om, och behov av stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning.
 • Förmågan att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt i hemmiljö och på vårdinrättning.
 • Kunskaper om socialtjänstens historia, utveckling och organisation.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom socialtjänsten.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Olika livsvillkors påverkan på människors livskvalitet, lycka och syn på det goda livet.
 • Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg.
 • Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande.
 • Personnära omsorg.
 • Rehabilitering samt habilitering som kan utföras i hemmet.
 • Serviceuppgifter.
 • Administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning för informationsteknik inom social omsorg.
 • Kommunikationens grunder i mellanmänskliga relationer.
 • Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg.
 • Etiska begrepp och etiskt förhållningssätt.
 • Den historiska utvecklingen inom social omsorg och socialt arbete.
 • Lagar och andra bestämmelser samt dess intentioner inom social omsorg.
 • Anmälningsplikten.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess lagstiftning såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillbud och arbetsskadeanmälan.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans, Klassrum

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod SOASOC01

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Ansök till den här kursen

Ansökan sker genom vuxenutbildningen i din hemkommun.
Välj din kommun för att ansöka.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.