×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Skapande verksamhet

gymnasial nivå

Skapande verksamhet är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om skapande verksamhet

I kursen får du kunskaper i ämnet pedagogiskt arbete. Du får kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och förmåga att arbeta inom dessa utifrån styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Ämnet har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

I kursen lär du dig:

  • Kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
  • Kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
  • Förmågan att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet.
  • Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.
  • Förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
  • Förmågan att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

  • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
  • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.
  • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod PEGSKP0

Förkunskaper Godkänt på grundläggande nivå

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.