×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

SFI

studieväg 3

Hos oss kan du studera studieväg 3 inom SFI.
Vår SFI-utbildning utgår från dig och dina behov. Du studerar i den takt och form som passar dig bäst.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om SFI

SFI är en utbildning i svenska språket för invandrare. SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

SFI skiljer sig från övrig komvuxutbildning i svenska. Alla som går på SFI har olika bakgrund och förkunskaper. Därför individanpassas utbildningen. SFI-undervisningen utgår från dig och din situation.

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

SFI studieväg 3

Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

I kursen lär du dig:

 • Läsa och skriva svenska.
 • Tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
 • Anpassa språket till olika mottagare och situationer.
 • Utveckla ett gott uttal.
 • Insikter i hur man lär sig språk.
 • Inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling.
 • Använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation.
 • Förhålla dig till information från olika källor.

Efter kursen har du utvecklat:

 • Förståelse för hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt.
 • Förmågan att använda språket i olika sammanhang.
 • Använt de vanligaste reglerna för skriftspråket.
 • Använt läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka dig.
 • Blivit medveten om hur man lär sig språk.
 • Utvecklat några enkla strategier för läsning och skrivning med olika syften.
 • Använt digital teknik och relevanta hjälpmedel för läs- och skrivinlärning.

Kursinformation

Sökbar i: Nacka

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Förkunskaper Skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Avesta

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Förkunskaper Skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Sollentuna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Förkunskaper Skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Västerås

Studieform Flex

Studietid Individanpassad

Förkunskaper Skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Värmdö

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Förkunskaper Skolbakgrund som motsvarar svensk gymnasieskola

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Danderyd

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Solna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Täby

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Upplands Väsby

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Vallentuna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Vaxholm

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Österåker

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Sökbar i: Sigtuna

Studieform Klassrum

Studietid Kvällstid, Dagtid

Utbildningstyp Sfi

Så här går anmälan till

Kommunen ansvarar för anmälan till SFI. Läs mer!

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kursböcker finns att låna

När du går på SFI får du låna kursböcker av oss gratis.

Kombinera SFI med grundläggande kurser

Du läsa SFI samtidigt som du studerar grundläggande kurser eller är på praktik, jobb eller annan sysselsättning.

Vanliga frågor om SFI

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.