×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Samhällskunskap

grundläggande nivå

Samhällskunskap grundläggande är en kurs på 150 poäng.
Kunskaper i samhällskunskap ger dig insikter kring hur individ och samhälle påverkar varandra.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om samhällskunskap grundläggande

I samhällskunskap grundläggande utvecklar du dina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella kontakter. Kunskaper om samhället ger individen verktyg för att orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld.

I kursen lär du dig:

 • Individer och gemenskaper
 • Information och kommunikation
 • Rättigheter och rättsskipning
 • Samhällsresurser och fördelning
 • Beslutsfattande och politiska idéer

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Individer och samhällen - hur de formas, förändras och samverkar.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du har kunskap i att analysera och kritiskt granska dessa.
 • Analys av samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
 • Samhällsfrågor – du har större kunskap i att argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • Informationssökning samt om samhället utifrån medier, internet och andra källor. Hur du värderar deras relevans och trovärdighet.
 • Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Kursinformation

Sökbar i: Västerås

Studieform Klassrum

Kurskod GRNSAM2

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Ansök

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.