×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Religionskunskap

grundläggande nivå

Religionskunskap grundläggande är en kurs på 150 poäng.
Religion och livsåskådning är centrala inslag i kultur och samhälle. Vårt samhälle idag är präglat av mångfald så dessa kunskaper väldigt viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om religionskunskap grundläggande

Religionskunskap ger dig kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och på andra håll i världen.  Du lär dig om olika religioner och andra livsåskådningar, samt hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas. Du får veta mer om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

I kursen lär du dig:

  • Religioner och andra livsåskådningar
  • Religion och samhälle
  • Identitet och livsfrågor
  • Etiska och moral; modeller, resonemang, frågor och begrepp

Efter kursen religion grundläggande har du fördjupade kunskaper i att:

  • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
  • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
  • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Flex

Studietid Dagtid, Individanpassad, Flexibel

Poäng 150

Kurskod GRNREL2

Utbildningstart 31 maj

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Utbildningstyp Grundläggande kurs

Utbildningsnivå Grundläggande


Viktiga datumAnsök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.