×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Pedagogiskt ledarskap

gymnasial nivå

Pedagogiskt ledarskap är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om ledarskap och organisationer utifrån olika teorier, konflikthantering samt ledarskap ur ett genusperspektiv.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om pedagogiskt ledarskap

I kursen får du kunskaper i ämnet pedagogik. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin.

Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv. Du får kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika teorier om det.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Förmågan att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv.
 • Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
 • Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.
 • Förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.
 • Förmågan att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
 • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod PEDPEG0

Förkunskaper Godkänt på grundläggande nivå

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Utbildningsnivå Gymnasial


Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.