×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Digital kompetens

Orienteringskurs

I orienteringskursen digital kompetens får du lära dig om officepaketet, datakunskap och internetsökning.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Utbildningen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik utbildningsinformation.

Om orienteringskursen digital kompetens

Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför är det viktigt att förstå hur digitala verktyg och medier fungerar. Det är också viktigt att förstå hur digital teknik påverkar samhället och människan på olika sätt. Läs vår Orienteringskurs i digital kompetens och få mer kunskap om Officepaketet, datakunskap och internetsökning. Det övergripande kursmålet är du ska få den digitala kompetens som krävs för att få ett jobb. 

I kursen lär du dig:

  • inhämta och utveckla kunskaper som är nödvändiga för varje individ som samhällsmedlem.
  • skapa förutsättningar för dig att använda digitala verktyg och medier för informationsinhämtning, kunskapssökning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
  • utifrån dina förutsättningar nyttja vanligt förekommande digitala enheter som smartphones, läsplattor, laptops, datorer. Men också touchskärmar för informationsinhämtning med mera.

Efter utbildningen

Har du fått mer kunskap om hur du använder en dator och internetsökningar.

Kursinformation

Sökbar i: Västerås

Studieform Flex

Kurskod GRNORI21G

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.

Utbildningstyp Orienteringskurs

Utbildningsnivå Sfi

Omfattning 10 veckor på halvtid

Ansök

Kostnadsfri kurs

Det kostar inget att läsa kursen.

Vad är en orienteringskurs?

En orienteringskurs syftar till att ge dig ökade kunskaper inom ett eller flera områden.
En orienteringskurs är inte betygsgrundande utan du får ett intyg från skolan.

Studera hos oss

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.