×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Omvårdnad 2

gymnasial nivå

Omvårdnad 2 är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om att bedöma, planera och utföra, dokumentera och rapportera omvårdnadsuppgifter samt utvärdera den egna och teamets arbetsinsats utifrån resultat för vårdtagaren.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om omvårdnad 2

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård- och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga ämnesområdet omvårdnad. Du får kunskap om omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv. Du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Du får också kunskap om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd och i livets slutskede.

I kursen lär du dig:

 • kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad.
 • Förmågan att bedöma, planera och utföra, dokumentera och rapportera omvårdnadsuppgifter samt utvärdera den egna och teamets arbetsinsats utifrån resultat för vårdtagaren.
 • Förmågan att arbeta på ett etiskt och patientsäkert sätt.
 • Förmågan att arbeta på ett sådant sätt att smitta och smittspridning förhindras.
 • Förmågan att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Kunskaper om hälso- och sjukvårdens historia, utveckling, organisation och ansvarsområden.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag-tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar.
 • Uppkomst av sjukdomstillstånd, olika förklaringsmodeller och riskfaktorer.
 • Undersökningsmetoder och behandlingar.
 • Omvårdnadsprocessen samt teorier inom omvårdnad.
 • Omvårdnad och medverkan vid behandling av sjukdomstillstånd med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
 • Avvikelsehantering.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Medicintekniska uppgifter, däribland blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter som sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter delegeras.
 • Observationer, värderingar, prioriteringar utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
 • Normalt och onormalt ätbeteende.
 • Samspelet mellan it och människan.
 • It inom informationsöverföring och dokumentation samt medicintekniska informationsdatasystem.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och samarbete.
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
 • Hälso- och sjukvårdens organisation.
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer samt riskanalys och konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Poäng 100

Kurskod OMVOMV02

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datum
Sista ansökan: 7 nov 2021 Studiestart: 3 jan 2022

Sista ansökan: 12 dec 2021 Studiestart: 7 feb 2022
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.