×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Omvårdnad 1

gymnasial nivå

Omvårdnad 1 är en kurs på 100 poäng.
I kursen får du kunskap om omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om omvårdnad 1

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård- och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga ämnesområdet omvårdnad. Du får kunskap om omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv. Du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Du får också kunskap om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd och i livets slutskede.

I kursen lär du dig:

 • Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad.
 • Förmågan att bedöma, planera och utföra, dokumentera och rapportera omvårdnadsuppgifter samt utvärdera den egna och teamets arbetsinsats utifrån resultat för vårdtagaren.
 • Förmågan att arbeta på ett etiskt och patientsäkert sätt.
 • Förmågan att arbeta på ett sådant sätt att smitta och smittspridning förhindras.
 • Kunskaper om omvårdnad i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 • Förmågan att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 • Förmågan att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 • Kunskaper om hälso- och sjukvårdens historia, utveckling, organisation och ansvarsområden.
 • Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi.
 • Centrala begrepp inom omvårdnad.
 • Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
 • Personlig vård, däribland personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination, inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Nutritionslära och stimulerad matsituation.
 • Observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
 • Etiska frågeställningar och etiskt förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet.
 • Basala hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.
 • Omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden.
 • Medicintekniska och andra hjälpmedel.
 • Datoranvändning och säker informationshantering kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
 • Ergonomiska verktyg, deras funktion och underhåll.
 • Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria samt andra relevanta lagar inom området.
 • Arbetsuppgifter som kräver delegering.
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbete.

Kursinformation

Sökbar i: Stockholm

Studieform Distans

Studietid Individanpassad

Poäng 100

Kurskod OMVOMV01

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datum
Sista ansökan: 7 nov 2021 Studiestart: 3 jan 2022

Sista ansökan: 12 dec 2021 Studiestart: 7 feb 2022
Ansök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Kontakta oss

Kontakta SYV

Telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-11.

Behöver du vägledning i val av studier eller yrke? Har du frågor gällande din studieplan, grundläggande behörighet, yrkesval m.m. så är du välkommen att höra av dig till vår SYV.

 

Kontakta vår administratör

Telefontid vardagar kl. 11-12.

Studerar du redan hos oss och har frågor om studieaktivering eller avbrott, intyg, betyg m.m. så är det vår administratör du ska kontakta.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.